Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ziekteverzuimbegeleiding tijdens de corona crisis

De coronacrisis lijkt alle afspraken die gelden bij ziekte en verzuim in normale omstandigheden te overrulen. Waar normaal gesproken bij een ziekmelding de regierol bij de leidinggevende ligt (hij of zij is degene die formeel verlof kan toekennen met doorbetaling van salaris), is het nu de overheid die bepaalt dat je thuis moet blijven als je ziek bent (en tegelijk eist dat je als werkgever wel het salaris tijdens thuisblijven doorbetaalt).  Voor wat betreft het toekennen van verlof staan de leidinggevenden dus bij mensen die geveld zijn door het coronavirus, buiten spel. Is daarmee de rol voor de leidinggevende helemaal uitgespeeld en moet hij/zij passief afwachten tot de medewerker zich weer hersteld meldt? En wanneer is het veilig, stel dat het virus de oorzaak voor de ziekte was, wanneer ben je dan geen bron van besmetting meer voor de andere collega’s? Lastige vragen waar je als niet medicus geen op kennis berust antwoord op kunt geven.

Let op: coronacrisis kan leiden tot extra verzuim

Natuurlijk is het waar: jouw medewerker kan besmet worden door het coronavirus. Maar dat is één aspect. Wat we ook zien gebeuren nu zijn zaken die ook veroorzaakt worden door de crisis:

  • Medewerkers krijgen problemen met thuiswerken en belanden in psychische dip, depressie, burn-out of stress
  • Er ontstaan conflicten die voor de corona-crisis ondenkbaar waren
  • Er ontstaat verzuim doordat medewerkers uitvallen door thuiswerken

Lees ook: thuiswerken

Besmetting door het coronavirus

De gevolgen van een besmetting met het virus kunnen zeer ernstig zijn. Op zo’n moment is het duidelijk dat werken of gedeeltelijk werken niet aan de orde is.  Maar gelukkig zijn niet alle mensen die door het virus getroffen zijn er zeer slecht aan toe. De meeste mensen herstellen weer en er kan op een zeker moment weer over werken worden nagedacht. Hoe snel moet je als leidinggevende je mensen nu achterna zitten om weer te komen werken? Te snel wil je niet, maar langdurig thuis zitten terwijl er wel arbeidsmogelijkheden zijn wil je ook niet. Wanneer is iemand weer de oude en kan dus ook het oude werk weer gevraagd worden?

Coaching en training

De Steven biedt begeleiding voor  thuiswerkers. Maar we bieden ook coaching voor leidinggevenden op de vraag: hoe stuur je thuiswerkers aan? Hoe geef je leiding op afstand? Hoe zorg je voor nabijheid nu de ongeplande communicatiemomenten verdwenen zijn?

Meer informatie? Neem dan contact op met Monique van Nuil! Of bekijk de mogelijkheden om opmaat een webinar te ontwikkelen voor jouw organisatie.

Webinar op maat voor jouw organisatie?

Sta je als leidinggevende buiten spel?

Voor wat betreft het medische deel sta je als leidinggevenden dus buiten spel. Je hulp die je meestal inzet bij vragen over medische oorzaken en belastbaarheid, de bedrijfsarts, is ook gebonden aan maatregelen van de overheid. Blijft alleen de werknemer over die kan aangeven of hij/zij zich alweer in staat voelt om te werken.

Eigenlijk is dit niet veel anders dan een normaal ziektegeval. Ook daar geeft de medewerker zelf aan of hij of zij zich weer hersteld meldt en weer komt werken. Soms heeft een leidinggevende of  medewerker vragen of herstel al weer zover is dat arbeid geheel of gedeeltelijk mogelijk is. Dan kan advies van de bedrijfsarts helpen om de beslissing te nemen om wel of nog niet weer te gaan werken.

Discussies ontstaan als de één vindt dat herstel en weer aan het werk sneller kan dan de ander. Die discussie kan worden beslecht door niet alleen te kijken naar ziekte en herstel, maar doordat de zieke medewerker afwegingen voor zichzelf maakt en deze overlegt met zijn of haar leidinggevende.

Afwegingen in zes stappen

Die afwegingen (eigenlijk stappen die een medewerker moet doorlopen voor hij/zij zich ziek meldt) kun je in zes stappen beschrijven:

  • Stap 1. wat hebben we met elkaar afgesproken? Waar heb ik mij als werknemer aan gecommitteerd?
  • Stap 2. wat zijn de consequenties als ik me ziek meld?
  • Stap 3. wie kan iets van mij overnemen? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn afwezigheid wordt opgevangen?
  • Stap 4  Welke werkzaamheden kan ik wel uitvoeren? Ondanks mijn ziekte?
  • Stap 5 wat ga ik bespreken met mijn leidinggevende?
  • Stap 6 aanvraag ziekte verlof of een van de vele andere vormen van verlof aanvragen

Voordat een medewerker deze stappen gaat gebruiken moeten ze uiteraard wel bekend en het er mee eens zijn. Dat is nog een heel ander verhaal. Belangrijk is om het sociaal contract op orde te hebben en de zes stappen op orde te hebben. Heb je het sociaal contract en de 6 stappen op orde dan is het voor de leidinggevende mogelijk om toch de regisseursrol te houden en pakken medewerkers hun eigen regie, ook bij ziekte en verzuim. Zo kan de crisis een start zijn om het verzuim, maar liever inzetbaarheidbeleid weer eens onder de loep te nemen en daarmee bij een eventueel volgend virus niet een slachtoffer te zijn van overheidsbeleid maar toch je eigen regie te houden. Ook als mensen tijdelijk minder inzetbaar zijn.

Fasen in de bedrijfsvoering

Dit artikel is geschreven in de serie over crisis in uw bedrijf.

Crisis in uw bedrijf

Team- en organisatie

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Lees je onze nieuwsbrief al?

Wist je dat onze website meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar trekt? En dat MBO-, HBO-scholen maar ook universiteiten de website als ondersteuning gebruiken? Wist je dat sommige webinars verplicht gesteld zijn in bepaalde opleidingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (verschijnt om de 14 dagen).

Wil je onze nieuwsbrief aanbevelen bij collega’s of vrienden? Dat vinden we heerlijk! Gedeelde kennis is dubbele vreugde immers!

Inschrijven nieuwsbrief

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.