Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Persoonlijkheidsfactoren bij een burnout

Persoonlijke eigenschappen, aard en karakter spelen een rol bij een burnout. Het ontstaat zelden alleen maar door ingrijpende gebeurtenissen of door werkgerelateerde vraagstukken.  Wat zijn uw persoonlijke eigenschappen? Hebt u daar inzicht in? En uw valkuilen?

Aard en karakter

Wanneer u burn-out bent, zijn er meerdere factoren als oorzaak aan te wijzen. Het zou te gemakkelijk zijn om alleen maar op werkdruk of op bepaalde omstandigheden te wijzen. Aard en karaktereigenschappen spelen ook een rol. Hoe gaat u met bepaalde omstandigheden om? We noemen een viertal punten die eigenlijk altijd weer terug te zien zijn bij de coaching van iemand die burn-out is.

Wanneer u burn-out bent, zijn er meerdere factoren als oorzaak aan te wijzen. Het zou te gemakkelijk zijn om alleen maar op werkdruk of op bepaalde omstandigheden te wijzen. Aard en karaktereigenschappen spelen ook een rol. Hoe gaat u met bepaalde omstandigheden om? We noemen een viertal punten die eigenlijk altijd weer terug te zien zijn bij de coaching van iemand die burn-out is.

 • Karakter, persoonskenmerken en burnoutVerantwoordelijkheidsgevoel

  Iemand die burn-out wordt, heeft vaak een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Op zich is dat niet erg maar meestal voelt men zich snel over-verantwoordelijk (de valkuil van verantwoordelijkheidsgevoel). Ook een hoog normbesef of plichtsbesef zien we vaak terugkomen. Lees ook: valkuil oververantwoordelijk.

 • Betrokken

  Een tweede eigenschap is: betrokken en betrokkenheid met de bijbehorende valkuil overbetrokken en overbetrokkenheid.

 • Loyaal

  Een derde eigenschap: loyaal met de valkuil | te loyaal. Dat kan loyaliteit zijn in de thuissituatie, aan vrienden of kennissen maar het kan ook organisatieloyaliteit zijn. Wie te loyaal is, heeft vaak moeite om de eigen grens te ervaren of om de eigen grenzen aan te geven.

 • Perfectionisme: het altijd goed willen doen

  Perfectionisme is een eigenschap die we er als vierde aan toevoegen. Het is de doorgeslagen variant van accuratesse of nauwkeurigheid. Dat betekent dat u veel van uzelf eist en dat u probeert om 28 ballonnen gelijktijdig in de lucht te houden. Een bijbehorend leerdoel is: ik stel hoge eisen aan mezelf maar wil omgaan met de vakuil veeleisend en de lat te hoog leggen.

Hoe gaat u met de zaken om?

Natuurlijk kan uw werk invloed hebben op  uw energiehuishouding.  Natuurlijk kunnen er zaken gebeurd zijn in uw leven die impact op u hebben gehad. Maar wat zeker een rol speelt is: hoe gaat u met deze zaken om?  U zegt: ja dat is de aard van het beestje. Zo ben ik nu eenmaal. En u hebt een beetje gelijk maar niet helemaal. Want uw lichaam zegt: ik accepteer dit gedrag niet langer en kan dit niet aan. Dus u zult er wat mee moeten doen. In feite pleegt u roofbouw op uw eigen lichaam (en geest).

Rolconflicten en burn-out

Rolconflicten en persoonlijkheidWat verder een rol kan spelen is de combinatie persoonlijkheidsstijl en rolconflicten. Een rolconflict leggen wij zo uit: er zijn strijdige verwachtingen over wat u moet doen of hoe u uw functie aanpakt. Dit komt vaak voor in dienstverlenende en maatschappelijke beroepen. De combinatie van de vier kernkwaliteiten in combinatie met tegenstrijdige of onduidelijke verwachtingen kan resulteren in wat u op het plaatje hiernaast ziet:

 • U wilt het goed doen
 • U wilt het voor iedereen goed doen

Meer weten over rolconflicten? Lees dan ons artikel over rolstress.

Wat is er aan te doen?

Is er wat aan te doen? Jazeker! Bewustwording van de eigen kracht maar ook van de eigen valkuilen is een absolute must om tot ander gedrag te komen. Leerdoelen zijn er genoeg maar we noemen er een paar:

Coaching bij burn-out en bore-out

Bekijk de mogelijkheden voor coaching bij burn-out of bore-out.

Coaching burn-out en bore-out

Leerdoelen gericht op stressreductie

Bekijk de leerdoelen gericht op stressreductie en stressmanagement.

Leerdoelen gericht op stressreductie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens