Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Training inzetbaarheidbevordering voor medewerkers

De training inzetbaarheid bevordering medewerkers hebben wij ontwikkeld in het kader van ons totaalprogramma gericht op ‘verzuim en inzetbaarheid’. Medewerker zijn zelf verantwoordelijk voor eigen motivatie, vitaliteit en flexibiliteit en derhalve ook voor verzuim en inzetbaarheid. Op het moment dat er toch ziekte optreed waarvoor een medewerker moet verzuimen, moeten verwachtingen en afspraken bij leidinggevende en medewerker bekend zijn. De dialoog met de leidinggevende vanuit de volwassen-rol is belangrijk. Daarbij gaat het om kennis, bewustwording en inzicht maar ook om communicatieve vaardigheden.

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Uw leerdoelen staan centraal tijdens de training verzuimmanagement. We hebben er een aantal voor u uitgewerkt.

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Programma verzuim en inzetbaarheid

Bekijk ons totaalprogramma gericht op verzuim en inzetbaarheid.

Verzuim en inzetbaarheid

Bewustwording

Training Inzetbaarheid medewerker Bewustwording dat de medewerker verantwoordelijk is voor eigen verzuim en inzetbaarheid is een eerste stap. Maar kennis en inzicht is ook van belang en komt aan de orde in de training. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om ziekmelding, ziekteverlof aanvragen, begrijpen dat ziekte wat anders is dat arbeidsongeschiktheid. Ook begrijpen en inzien dat leidinggevenden ziekteverlof kunnen afwijzen en dat ziekte niet altijd tot verzuim hoeft te leiden.

Maatwerk is noodzakelijk

De training bevordering van eigen inzetbaarheid kan breed geformuleerd worden maar ook afgebakend tot bepaalde onderwerpen. De invulling hangt af van uw leerbehoeften en ook van uw inschatting waar uw medewerkers staan in dit proces. We hebben een aantal leerdoelen voor u uitgewerkt die u kunnen ondersteunen bij de invulling van de training. Maar deze training kan ook gecombineerd worden met trainingen gericht op Arbeidsmarktvitaliteit of Autonomie.

Mogelijke onderwerpen

  • Inzicht in: wat is ziekte, wat is gezondheid,
  • Ziek en arbeidsongeschikt: wat is het verschil?
  • Ziekteverlof vragen. Hebt u vooraf nagedacht over de consequenties, oplossingen en mogelijkheden?
  • Frequent verzuim en communicatie met de leidinggevende
  • Inzicht in andere vormen van verlof
  • Verantwoordelijk voor verzuim, inzetbaarheid, re-integratie
  • Meedenken over re-integratie

Inzetbaarheid en autonomie

Inzetbaarheid en autonomie: twee termen die verwantschap hebben. Vindt u het van belang dat medewerkers een pro-actieve houding ontwikkelen om eigen inzetbaarheid te vergroten door aandacht en acties voor eigen gezondheid, motivatie, competenties en flexibiliteit. Vindt u het van belang dat zij met voorstellen komen voor invulling en ontwikkeling eigen werk (job craften)?

Training autonomie

De training inzetbaarheidsbevordering is te combineren met onze training gericht op autonomie.

Training autonomie

Arbeidsmarktvitaliteit

De training is te combineren met de training arbeidsmarktvitaliteit.

Arbeidsmarkvitaliteit

Combineer trainingen!

Bij De Steven staan uw leerdoelen centraal! 

In de meeste situaties kunnen we leerdoelen combineren tot één training. Dat voorkomt dat u meerdere trainingen moet volgen en het bespaart u dus tijd en geld. Bovendien is het rendement hoger omdat de training  persoonlijk op u is afgestemd!

Adviesgesprek?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met ons bedrijfsbureau of stuur ons een mail via het contactformulier.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Zoekt u een training die u op de website van ons niet kunt vinden? Vertel dan wat u zou willen bereiken en wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn. Of neem telefonisch contact op met onze trainingsadviseur.