Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Training verzuim en inzetbaarheid

Verzuimtrainingen zijn er in vele maten en soorten. Ze bestaan ook al vele jaren. Toch is het verzuim niet afgenomen. Dat roept de vraag op of een verzuimtraining wel werkt. De Steven gaat verder dan het verzorgen van een standaard verzuimtraining. Om draagvlak voor ander gedrag te krijgen met betrekking tot ziekteverzuim is het belangrijk om je proactief te richten  op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Daarmee wordt de verzuimdrempel verhoogd.

Neem meteen contact op!

Wilt u uw leidinggevenden trainen op het terrein van verzuimgesprekken voeren, verzuimmanagement? Aarzel niet langer maar schrijf u meteen in voor de training! Natuurlijk hebt u nog tal van vragen over de aanpak en prijs. Wanneer u contact met ons opneemt, zetten wij u alle mogelijkheden, voorwaarden (en de prijs) op rij! U kunt uw vraag ook per email stellen via ons contactformulier.

Ontvang onze aanbieding

Doel en resultaat

Inzetbaarheid medewerkerHet resultaat van een verzuimtraining moet zijn dat inzetbaarheid, werkplezier en productiviteit vaste onderwerpen zijn  die regelmatig besproken worden tussen leidinggevende en medewerker. Bij voorkeur als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn en niet pas als een medewerker uitgevallen is ten gevolge van ziekte. Zowel leidinggevenden als medewerkers hebben verantwoordelijkheden bij de onderwerpen inzetbaarheid, werkplezier en productiviteit. Naast de formele (jaar)gesprekken, vaak op initiatief van de leidinggevende, moet het initiatief voor deze inzetbaarheid gesprekken komen te liggen bij de medewerker.

Door proactief in te zetten op werkplezier en productiviteit daalt het verzuim ten gevolge van ziekte.

Voorwaarde: optimale inzetbaarheid

De belangrijkste voorwaarde voor optimale inzetbaarheid, werkplezier en productiviteit is dat er afstemming wordt gevonden tussen wat een medewerker wil bereiken in zijn werk en de doelstelling van het team/organisatie.

Het gaat hierbij in eerste instantie om het maken van duidelijke resultaat afspraken en het aangeven van kaders waarbinnen de medewerker autonoom mag en kan opereren. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de gemaakte kaderafspraken zorgt de medewerker ervoor dat hij in staat is de gemaakte afspraken na te komen. Dat wil zeggen hij /zij zorgt voor eigen gezondheid, vitaliteit,  benodigde competenties en eventueel voor flexibiliteit als zijn competenties elders binnen de organisatie nodig zijn.

Maatwerk is geboden

Verzuimtrainingen bieden wij op maat aan. Altijd sluiten ze aan bij uw wensen maar ook bij het punt waar u qua organisatieontwikkeling staat als het gaat om verzuim en inzetbaarheid.

Verzuimmanagement leidinggevenden

Bekijk onze training verzuimmanagement voor leidinggevenden.

Verzuimmanagement leidinggevenden

Inzetbaarheid medewerkers

Bekijk onze training inzetbaarheid voor medewerkers.

Training inzetbaarheid medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk onze training gericht op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Inhoud

De inhoud van de training zal mogelijk gaan over:

 • Regels en opvattingen over ziekte en verzuim. (ziekteverlof aanvragen, Ziek is ziek, ziekte overkomt je verzuim is een keuze)
 • Normen en waarden over ziekte en gezondheid, (wit, grijs en zwart verzuim, verzuim drempel, binding, aanpassingsvermogen.)
 • Sociale invloed (teamnormen en waarden met betrekking tot ziekte, verzuim en inzetbaarheid)
 • Verantwoordelijkheden tijdens ziekte. (regie leidinggevende, rol bedrijfsarts, eigen regie medewerker, inzetten van arbeidsmogelijkheden)
 • Gebruiken van preventieve arbo maatregelen, preventie programma’s fysieke belasting , werkdruk, werkstress.
 • Verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid en inzetbaarheid tijdens ziekte. (eigen gezondheid, vitaliteit, motivatie, competenties en flexibiliteit,)
 • Betrokkenheid en bevlogenheid (taakeisen, regelmogelijkheden, hulpbronnen in werk en persoonlijke hulpbronnen)

Leerdoelen centraal

Voor de training verzuim en inzetbaarheid hebben wij tal van leerdoelen uitgewerkt. De Steven biedt training ´opmaat´ die niet alleen aansluit bij uw wensen maar ook bij het ontwikkelstadium van uw organisatie wanneer het over dit thema gaat. Wilt u de leerdoelen bekijken?

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Combinatie met andere leiderschapstrainingen: maatwerk

Zowel in de groep als individueel kunnen wij een maatwerktraining samenstellen waarin andere onderwerpen zijn opgenomen. Bekijk het overzicht van al onze trainingen op het terrein van leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over verzuimmanagement? Lees dan onze artikelen of neem contact met ons op!

Gezondheidsmanagemet: wat is dat?

Borging

Leerdoelen training verzuim en inzetbaarheidVerzuim training integreren in bestaande structuren is belangrijk. Een training heeft alleen zin als er in de dagelijkse praktijk mee gewerkt wordt. Het onderwerp moet passen in de bestaande structuren zoals, werkoverleg, introductiegesprek, jaargesprekken, individuele gesprekken en maatwerkafspraken.

 • Voor verzuimbegeleiding is om te beginnen draagvlak  en overeenstemming nodig binnen de teams als mensen wegens ziekte niet kunnen werken.(beleid, regels, verantwoordelijkheden ) Vanuit die overeenstemming kunnen medewerkers aangesproken worden.
 • De tweede bestaande structuur is de RI&E en arbo-risico’s. De arbeidsrisico’s van alle werkzaamheden zijn beoordeeld en interventies zijn genomen. De preventie maatregelen zijn beoordeeld op werkzaamheid. Medewerkers zijn geschoold in het gebruik van de maatregelen. Medewerkers spreken elkaar aan als preventie maatregelen niet gebruikt worden.
 • De meest belangrijke preventieve maatregelen liggen op het bevorderen van werkplezier en productiviteit.

Trainingsopzet

In onze training beginnen we met uw praktijk. De hoogte van het verzuim en uw doelstelling zijn daarbij het uitgangspunt. Ons uitgangspunt is dat alle verzuim boven de 3% beïnvloedbaar is. De aanpak om het verzuim terug te brengen van 8% naar 5% kan echter wel iets anders zijn dan als u het verzuim van 6 naar 3% wilt krijgen. In eerste instantie is het zaak om het lek boven water te krijgen.

 • Duur

  Afhankelijk van uw vraag.

 • Investering

  Voor de groepstraining hanteren wij onze dagtarieven. Dat is de prijs voor de trainer en training inclusief voorbereiding, reiskosten en reistijd van de trainer. Neem gerust contact op met ons bedrijfsbureau. Op basis van uw vraagstelling kunnen wij u een gerichte aanbieding doen toekomen.

Combineer trainingen!

Bij De Steven staan uw leerdoelen centraal! 

In de meeste situaties kunnen we leerdoelen combineren tot één training. Dat voorkomt dat u meerdere trainingen moet volgen en het bespaart u dus tijd en geld. Bovendien is het rendement hoger omdat de training  persoonlijk op u is afgestemd!

Adviesgesprek?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met ons bedrijfsbureau of stuur ons een mail via het contactformulier.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Zoekt u een training die u op de website van ons niet kunt vinden? Vertel dan wat u zou willen bereiken en wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn. Of neem telefonisch contact op met onze trainingsadviseur.