Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Afspreken, uitspreken, bespreken, aanspreken

Afspreken, uitspreken, bespreken en aanspreken op. In veel organisaties en teams roept men dat men wil werken aan het leerdoelen afspreken, uitspreken, bespreken en dat men elkaar wil leren aanspreken op bepaald gedrag of verantwoordelijkheden.

Gedragsverandering

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitsprekenAfspreken en aanspreken heeft te maken met gedrag en minder met vaardigheden. Het proces van afspreken en aanspreken bevorderen of stimuleren is gedragsverandering en niet op te lossen met een vaardighedentraining. Vaak raakt het de bedrijfscultuur als onderdeel van de interne communicatie.

Cultuur en interne communicatie verweven

Bij dit leerdoel is de interne communicatie nadrukkelijk verweven aan de bedrijfscultuur of organisatiecultuur. Vraag bij dit leerdoel is altijd waarom men hier zo nadrukkelijk voor kiest. Een goede analyse is een must om daadwerkelijk progressie op het gestelde leerdoel te maken.

Knelpunten die men kan ervaren

Vaak wordt een opsomming van mogelijke knelpunten gegeven zoals:

 • we zijn erg vrijblijvend in onze communicatie
 • medewerkers zijn soms weinig assertief en lopen langere tijd rond met zaken die men niet uitspreekt
 • binnen ons team of binnen onze organisatie maken we wel afspraken maar we komen ze niet na
 • wanneer teamleden afspraken niet nakomen worden ze door niemand erop aangesproken
 • we maken geen duidelijke afspraken
 • we hebben tal van vormen van werkoverleg maar we vatten niet samen en komen niet tot concrete stappen
 • we praten wel over elkaar maar niet met elkaar
 • wanneer teamleden het oneens zijn met de leiding spreken ze zich niet voldoende uit

Afspraken niet nakomenAfspraken nakomen

Vaak wordt één aspect vergeten. En daar gaat het nu precies om in een team of organisatie. Want u kunt blijven afspreken, aanspreken en uitspreken. Maar het gaat er natuurlijk om dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Hoe moet u handelen wanneer dit niet gebeurt? Hebt u daar ook afspraken over gemaakt?

Afspraken nakomen

Leerdoel: teams en organisaties

Afspreken, bespreken, uitspreken en aanspreken is een leerdoel maar kan onderverdeeld worden:

 • Afspreken en afspraken maken

  De grondslag voor het proces van afspreken, bespreken en uitspreken is: heldere en duidelijke afspraken maken. Beter een afsprekencultuur dan een afrekencultuur.

  • Praktijkvoorbeeld

   Een organisatie vroeg ons voor een traject gericht op 'elkaar leren aanspreken op' als zijnde een cultuuraspect wat men moeilijk vond binnen dit bedrijf. Bij nadere analyse bleek dat men vaak geen duidelijke afspraken maakte waardoor aanspreken op ontzettend moeilijk werd gevonden. Immers: hoe zal ik mijn collega op iets aanspreken terwijl we niets hebben afgesproken?

 • Uitspreken van

  Een tweede leerdoel in dit kader is: uitspreken van. Uitspreken van is wat anders dan alleen maar een verzamelbak met kritiek uiten. Soms wordt het zo opgevat. Uitspreken van kan ook positief zijn: waardering uiten en uitspreken, benoemen wat goed gaat. In een omgeving waar veiligheid wordt ervaren is het ook geen probleem wanneer zaken uitgesproken worden die negatief zijn. Uiteraard is de vraag: hoe spreek je je uit? Hoe uit je kritiek? Hoe geef je feedback? Maar anderzijds is er ook de ontvanger: hoe ontvang je kritiek? Hoe ontvang je feedback?

 • Aanspreken op versus aanspreekbaar zijn op......

  Vaak wordt geworsteld met het leerdoel aanspreken op. Aanspreken op vindt men moeilijk en lastig. Tal van factoren spelen hier een rol: we willen de ander niet teleurstellen, straks wordt de ander boos. In onveilige organisaties wordt soms gezegd: straks wordt het tegen je gebruikt.

 • Bespreken en bespreekbaar maken

  Voortdurend bespreken, in contact blijven, afspraken herzien, komen tot nieuwe afspraken. Het wordt samengevat onder: bespreken. 

Leerdoelen voor teams

Dit artikel is geschreven in de serie leerdoelen voor teams. Wilt u een overzicht van al onze trajecten gericht op teamontwikkeling?

Leerdoelen voor het team

Training teamontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens. Voor andere publicaties kunt u ook terecht in onze webshop!

Coach Jan Stevens