Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Weerstand tegen veranderingen: hoe ga je ermee om?

Weerstand tegen verandering is normaal. In principe willen we alles bij het oude laten. We vinden het moeilijk om een verandering te accepteren, wanneer het een verandering betreft die we niet gewenst hadden en waarvoor we zelf niet gekozen zouden hebben.

Alles bij het oude laten

Weerstand tegen veranderingenIeder mens is geneigd om alles bij het oude te laten. Hoe het komt? Daar zijn we vertrouwd mee: we weten waar we aan toe zijn en vanuit de comfortzone kunnen we de risico’s mogelijk aardig overzien. Veranderingen maken een inbreuk op onze behoefte aan zekerheid. Zekerheid is in feite duidelijkheid. Dus onze behoefte aan duidelijkheid wordt doorbroken.

De wereld verandert: u moet mee

Echter: de wereld verandert continue. U en ik moeten mee in de verandering,  willen we aansluiting houden bij de maatschappij, bij  de arbeidsmarkt en bij datgene wat de werkgever van ons verlangt. Wie niet open staat voor veranderingen, mist de boot en mist de aansluiting op een gegeven moment.

Aanvaarden en accepteren

Veranderingen aanvaarden is dus voor veel mensen moeilijk. Het kan zelfs stress of slapeloze nachten veroorzaken. Kortom: het roept weerstand op. Een natuurlijke reactie van mensen is om dan net als bij stress: te vechten of vluchten. Vechten is: de strijd aanbinden tegen de verandering. Vluchten betekent: net doen alsof er niets aan de hand is.

Het heeft tijd nodig

Om aan verandering te wennen, is er  tijd nodig. Daarom spreken we ook over fasen bij het veranderingsproces. Acceptatie van verandering kunt u niet afdwingen. Gerichte training kan het proces zeker versnellen.

Mogelijkheden en kansen

Veranderingen bieden ook mogelijkheden en kansen. Nieuwe situaties, nieuwe heren, nieuwe wetten en nieuwe mogelijkheden. Maar dat ziet u pas op het moment dat u de weerstand tegen de verandering kunt opgeven.

Leerdoelen training omgaan met veranderingen

We hebben nog veel meer leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen  voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht  bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens