Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Open staan voor verandering: veranderingsbereidheid

Open staan voor verandering: veranderingsbereidheid. Wat is dat precies? In hoeverre staan uw medewerkers open voor veranderingen? Is veranderingsbereidheid te ontwikkelen binnen organisaties? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Verandering is noodzakelijk

Veranderingsbereidheid: open staan voor veranderingVeranderingen binnen organisaties zijn essentieel om als bedrijf de juiste doorontwikkeling te maken, de concurrentiepositie te verbeteren en te versterken. Toch vinden veel mensen het moeilijk om al deze veranderingen mee te maken. Veel medewerkers hebben moeite met veranderingen. Ze willen graag alles bij het oude laten en zitten derhalve in de comfortzone.

Is veranderbereidheid te ontwikkelen?

Veranderbereidheid is te ontwikkelen. De kosten en investeringen die hiermee gemoeid zijn staan niet in verhouding tot de kosten in organisaties bij weerstanden tegen verandering. Als organisatie kunt u er zelf heel veel aan doen om veranderingsbereidheid te ontwikkelen. . Maar ook training en coaching door een externe partij kan u daarbij helpen.

Verantwoordelijkheid

De sneltrein dendert voort. Veranderingen vinden in een hoger tempo plaats dan ooit. Uw organisatie moet wendbaar zijn om de marktontwikkelingen bij te houden. Weerstand tegen verandering vergroot deze wendbaarheid niet. Sterker nog: het heeft een remmend effect en het is een belemmering.  U zult moeten investeren op het bewustwordingsproces bij medewerkers dat veranderingen onontkoombaar en noodzakelijk zijn. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Uw medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen werkgelegenheid. Maar als organisatie dient u dit te faciliteren. Het is een voortdurende afstemming tussen enerzijds organisatiebelang en anderzijds medewerkersbelang.

Omgaan met verandering

Mogelijke doelstellingen voor de training omgaan met veranderingen is het bevorderen van veranderingsbereidheid bij uw medewerkers. De training is uitermate geschikt wanneer u:

  • bewustwording wil bevorderen rond de noodzaak van voortdurende verandering en wanneer u uw medewerkers hierop wilt voorbereiden
  • een proactieve en positieve houding ten opzichte van veranderingen wilt bevorderen binnen uw organisatie
  • medewerkers wilt faciliteren die het moeilijk hebben met veranderingen
  • arbeidsmarktfitheid wilt bevorderen binnen uw organisatie
  • duurzame inzetbaarheid van medewerkers wilt vergroten

Leerdoelen training omgaan met veranderingen

We hebben nog veel meer leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen  voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht  bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen gericht op omgaan met veranderingen

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens