Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Te laat: bent u een laatkomer?

Te laat komen of zijn

Sommige mensen komen altijd te laat of ze zijn altijd te laat. Weet u wat de definitie is van ‘te laat?’? Het betekent dat u niet op tijd bent. In dit artikel gaan we in op het fenomeen van ‘te laat komen’ of  ‘te laat zijn’.

Laatkomers

Laatkomers stappen als laatste het perron op en halen net de trein of missen net de trein. Ze komen op het laatste moment de  vergadering binnen en zijn net op tijd of tijd te laat. Ze konden de notulen van het vorige overleg nog net printen of zijn er niet aan toe gekomen.

Wat is er mis mee? Weet u: er is ook iemand die op u wacht omdat u een afspraak hebt gemaakt of omdat er een bespreking is gepland. En diegene die wacht moet zich maar schikken in het gedrag van de laatkomer. Het is dus erger dan te laat komen. Laatkomers realiseren zich niet altijd dat ze afspraken niet altijd serieus nemen en dat ze de persoon waarmee ze de afspraak maakten niet serieus nemen. Ze onderschatten het belang van op tijd komen of voelen zich te weinig verantwoordelijk voor de afspraak die gemaakt is.

Te laat zijn

Te laat zijn is nog wat anders dan te laat komen. Er zijn mensen die altijd te laat zijn met het indienen van de urendeclaratie, de reiskostenvergoeding die maandelijks bij de administratie moet worden ingeleverd. Of ze zijn te laat bij het realiseren van de deadline. Ze halen de deadline net niet, ze beginnen te laat aan de taak, ze stellen de taak uit tot het laatste moment en dus is er overschrijding van tijd.

Je kunt ook te laat zijn in het signaleren van bepaalde knelpunten of om actie uit te zetten om bepaalde knelpunten op te lossen.

Lastig wanneer tijdigheid belangrijk is

Te laat zijn is lastig wanneer tijdigheid van belang is. Bijvoorbeeld het tijdig uitvoeren van een taak of handeling, het tijdig aanleveren van bepaalde informatie of het tijdig signaleren van knelpunten. Het is ook ongemakkelijk wanneer er een termijn is afgesproken waarbinnen iets zou gebeuren.

Oorzaken

Er kunnen meerdere reden zijn waarom mensen regelmatig te laat komen of te laat zijn:

  • Het belang onderschatten van gemaakte afspraken of het te weinig serieus nemen van afspraken die gemaakt zijn (houding)
  • Gemakzucht
  • Laksheid
  • Overschatten van eigen mogelijkheden of onderschatten van wat er gebeuren moet
  • Een passieve houding
  • Te weinig verantwoordelijkheidsgevoel

Andere leerdoelen

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training timemanagement. Bekijk:

Leerdoelen timemanagement

Training en coaching

Wilt u een training time management? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens