Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

De taal van het publiek spreken tijdens uw presentatie, toespraak of speech

Presenteren en de taal van het publiek spreken

De taal van de toehoorder spreken en aansluiting houden bij het taalgebruik van uw publiek is belangrijk bij de presentatie, toespraak, spreekbeurt of speech.  In dit artikel gaan we in op een aantal aspecten van taalgebruik wat bij uw toehoorders past.

Te weinig aandacht voor taalgebruik?

Een presentatie kost een heleboel voorbereiding. Wat helaas vaak wordt vergeten is in de voorbereiding is voldoende aandacht te besteden voor WIE u de presentatie geeft. Voor u met de inhoudelijke kant van uw presentatie aan de slag gaat, moet u uw publiek goed in beeld hebben. Wie zijn de mensen in de zaal. Welke verwachtingen hebben zij van uw speech. Hoe gaat u zorgen dat uw boodschap bij DIT publiek overkomt. Ga hierover in gesprek met de organisator van het evenement. Deze kan u een goede indruk geven wie er bij de presentatie aanwezig zijn. Ken uw doelgroep!

Enkele soorten publiek die bij uw presentatie aanwezig kunnen zijn:

Hierna treft u enkele voorbeelden van 'soorten publiek':

Leken

Dit is een publiek dat absoluut niets van uw onderwerp afweet. Dit betekent dat u uw presentatie zeer helder moet houden. Vermijd vaktermen. En als u hier niet aan ontkomt, moet u zorgen dat u duidelijk en helder kunt uitleggen wat u hier precies mee bedoeld. Als uw presentatie voor het lekenpubliek te vaktechnisch is, haken uw luisteraars al snel af en bereikt u niet wat u voor ogen had: uw boodschap overbrengen. U kunt ervan uit gaan dat er niets van uw presentatie blijft hangen.

Voorbeeld. Een financieel medewerker was onderdeel van een team. Zij was de enige met een financiële achtergrond. Binnen het team zaten mensen die niet eens het verschil tussen debet en credit wisten. Als er iets op financieel gebied binnen het team veranderde moest zij dat op een begrijpelijke manier aan haar team in een presentatie uitleggen. Dat lukte haar niet. Als gevolg hiervan ging zij die taken zelf maar uitvoeren, zodat haar werkpakket groter en groter werd. Uiteindelijk kon zij haar taken niet meer uitvoeren binnen haar eigen werktijd en was ze op haar vrije dagen nog thuis aan het werk.

Professionals

Waarschijnlijk hebben ze u voor deze presentatie gevraagd omdat u expert bent op uw vakgebied. U mag uitgaan van een gedegen vakkennis van dit publiek, zodat u niet alle vaktermen hoeft uit te leggen. Het gevaar hierbij is dat u uw presentatie te vakinhoudelijk benadert zonder dat u de presentatie levendig houdt. Met bijvoorbeeld een beetje humor of interactie met het publiek kan de aandacht van uw toehoorders beter vastgehouden worden. Hoe goed u ook bent op uw vakgebied, alleen droge kennis overbrengen is niet genoeg om een boodschap over te brengen.

Jongeren

Als u een presentatie voor jongeren gaat houden dan is het van belang dat u meteen “contact ”maakt met uw publiek. Over het algemeen zijn jongeren heel duidelijk in hun communicatie. Als het ze niet interesseert of uw verhaal is saai dan bent u ze meteen kwijt. Let hierbij ook op uw taalgebruik. Ik bedoel hier niet mee dat u straattaal moet gaan gebruiken, maar let er wel op dat u geen ouderwetse woorden gebruikt als bijvoorbeeld “derhalve”. Gebruik voorbeelden waar de jeugd iets mee kan en voor hun doelgroep interessant is.

Zakelijk publiek

U moet hierbij denken aan presentaties voor zakenclubs of serviceclubs. Over het algemeen is dit een gemixt publiek. Dit is vaak het lastigste om keuzes te maken. U kunt hier niet zo de diepte ingaan als bij de professionals. Voor een deel van het publiek zal uw presentatie dan gesneden koek zijn, maar u moet ook zorgen dat degenen met weinig of geen kennis erbij betrokken zijn of blijven. Zeker geen gemakkelijke opgave. Maar zeker interactie zoeken met uw publiek kan hierbij een heel goed hulpmiddel zijn. U houdt uw publiek actief betrokken en zorgt ervoor dat ze niet kunnen afdwalen.

Er zijn waarschijnlijk nog veel meer voorbeelden van publiek te bedenken. Het is echter voornamelijk mijn doelstelling om u bewust te maken hoe u uw verhaal gaat vertellen voor welke doelgroep. Iedere doelgroep vereist een andere aanpak. Het is dus niet zo, wat ten onrechte weleens wordt gedacht, als u een perfecte speech hebt, dat deze voor iedere doelgroep geschikt is. De doelgroep kan bijvoorbeeld de inhoud, uw houding, uw taalgebruik of uw kleding veranderen. Weet welke taal u moet spreken voor uw publiek!

Andere leerdoelen

Bekijk andere leerdoelen voor de training presenteren of spreken in het openbaar.

Leerdoelen presenteren of spreken in het openbaar

Training en coaching

Bekijk de training Effectief Presenteren en Spreken in het openbaar.

Training presenteren en spreken in het openbaar

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert