Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Afwachtend en passief? Is dat uw valkuil?

Afwachtend en passief is een valkuil! Merkt u dat soms te afwachtend bent? Dit artikel gaat over passiviteit, mogelijke oorzaken van een afwachtende houding en wat u eraan kunt doen.

Afwachtend en passief

Passiviteit: betekenis en definitie

Wanneer bent u afwachtend en passief? Waar we op duiden is de situatie waarbij actie wordt verwacht of waarbij u actie zou kunnen (of moeten) initiëren maar u doet het niet.

We noemen een aantal kenmerken. U bent passief wanneer:

 • u een knelpunt ziet maar u geen maatregelen neemt om ze op te lossen
 • u in beweging wordt gezet door anderen en wanneer u niet uit eigen initiatief zelf in beweging komt
 • u te snel genoegen neemt met situaties waar u eigenlijk geen genoegen mee zou moeten nemen
 • u te snel berust in bepaalde situaties terwijl er wel een oplossing mogelijk zou zijn wanneer u iets zou ondernemen
 • u lijdzaam, lijdelijk of gelaten toeziet hoe iets verkeerd gaat
 • u reactief bent ingesteld
 • u geen initiatief neemt en dat graag aan anderen overlaat
 • u de regie snel uit handen geeft en de grip op de situatie daardoor verliest
 • u zaken uitstelt en moeilijke dingen uit de weg gaat
 • u de confrontatie uit de weg gaat en conflictvermijdend bent
 • u de zaak teveel in het midden laat
 • u wel observeert of analyseert maar niet tot handelen overgaat
 • u vaak te lang wikt en weegt maar geen besluit neemt en geen keuzes maakt
 • u de zaak op zijn beloop laat

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over valkuilen

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Wat is er verkeerd aan?

Wanneer bent u te afwachtend en wanneer bent u te passief? Door een afwachtende en passieve houding nodigt u anderen uit om over uw grens te gaan. U geeft het initiatief en de regie uit handen.  U maakt uw eigen ruimte erg klein en u geeft de ander teveel ruimte.

Wanneer u het niet invult, pakt een ander de regie. Wanneer u afwacht, neemt een ander het initiatief. Het draagt niet bij aan het goede gevoel van zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid. Bovendien is de kans groot dat de invulling die een ander bedenkt toch anders dan u zou willen.

Ook in uw communicatie is een passieve houding in uw nadeel. Wellicht hebt u te weinig inbreng in gesprekken en geeft u een ander ook de regie. Uw invloed daalt daardoor.

Voorbeelden

Het zit al in de meest eenvoudige voorbeelden.

 • U had zich voorgenomen om een eindje te fietsen. Maar u ondernam geen stappen of u maakte het niet bespreekbaar. Waarop uw partner vraagt: ‘ heb je zin om een eindje te wandelen?’  En op dat moment moet u uitleggen dat u eigenlijk van plan was om te fietsen en dat u aan wandelen niet zoveel zin hebt. Kortom: wat u niet invult, vult een ander snel voor u in.
 • Uw baas had een vraag bij u neergelegd. U heeft de vraag wat voor u uitgeschoven. Waarom eigenlijk? Eigenlijk was er ook geen reden voor. U hebt ook niet teruggekoppeld dat u er later op terug zou komen. Uw leidinggevende weet daardoor niet wat u met de vraag gedaan hebt. Dat kan twijfel oproepen bij de ander omdat u zich door uw passieve houding erg onzichtbaar maakt.
 • De onderhoudsbeurt van uw auto schuift u steeds voor u uit. U weet dat de olie ververst moet worden maar och ‘het kan nog wel’. Tot er ergens een defect ontstaat en u veel duurder uit bent aan reparatie kosten dan wanneer u tijdig onderhoud had laten plegen.
 • De factuur die u had ontvangen had u niet betaald, de aanmaning was voor u geen reden om te reageren. U hebt zolang gewacht tot de deurwaarder bij u aanbelde en u was vele malen duurder uit.
 • Het loopt al lange tijd niet op uw werk. Eigenlijk zou u tot actie moeten overgaan maar u doet het niet. U wacht af! U kijkt wel hoe het gaat. Daardoor kunt u zich in de problemen werken. Misschien denkt u later: achteraf had ik toch eerder tot actie moeten komen.
 • Uw leidinggevende vraagt of u een verbeterplan wilt schrijven voor uw afdeling. Maar u gaat niet tot actie over. U weet wel dat het moet, u weet wel hoe het moet maar toch laat u het op zijn beloop. Vervolgens wordt uw leidinggevende boos omdat er nog niets is gebeurd.

Redenen en oorzaken: passief

De redenen van een te afwachtende houding kunnen legio zijn.

 • U bent van aard en karakter iemand die meegaand en volgzaam is. Dat is positief want meegaand is een kwaliteit. Wie te afwachtend is, kan in de valkuil van té meegaand en té volgzaam terechtgekomen zijn.
 • U bent van aard en karakter geduldig en u zit in de valkuil van passiviteit.
 • U had dominante ouders en initiatief werd niet gevraagd bij u thuis. Een eigen mening of zienswijze werd niet op prijs gesteld.
 • Uw vader of moeder was over-zorgzaam en eigen initiatief werd van u niet gevraagd.
 • U hebt negatieve gedachten over uzelf of gebrek aan vertrouwen in uzelf of u voelt zich vaak machteloos waardoor u in een afwachtende houding blijft berusten. In dat geval is assertiviteit uw leerdoel.
 • U werkt onder een dominante baas en er is weinig ruimte voor eigen inbreng.
 • U bent bang om in actie te komen en om uzelf te laten zien.
 • U bent te weinig assertief.
 • U hebt niet (meer) de motivatie voor uw werk of functie om die actie te brengen die nodig is.

Om een passieve houding te doorbreken moet u dus weten waar het bij u vandaan komt. Pas dan kunnen we gericht aan de slag. Coaching en training kan u daarbij helpen.

Training Persoonlijke Effectiviteit

Passieve houding doorbreken

Een passieve houding draagt zeker niet bij aan het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen. Hoe meer u de regie weggeeft en hoe meer u het initiatief van anderen laat afhangen, hoe eerder uw zelfvertrouwen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Mensen die te afwachtend zijn schuiven vaak hun verantwoordelijkheid af op externe gebeurtenissen of op anderen. Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten.

Het is dus belangrijk om uw houding van passiviteit te doorbreken zodat uw invloed groter wordt, uw zelfvertrouwen stijgt en u meer resultaat zult halen uit acties die u onderneemt. Het heeft vooral ook te maken met verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheid niet bij anderen laten liggen.

Leerdoel: initiatief nemen

Initiatief is te leren. Afwachtendheid en passiviteit is af te leren. Door twee zaken:

 • de bewustwording wanneer u te afwachtend of te passief bent
 • door te DOEN!

Initiatief nemen

Voor leidinggevenden

Bent u leidinggevende en soms te afwachtend en passief? Verwijten medewerkers u dat u te weinig voortvarend of te weinig doortastend bent? Laat u het initiatief gauw aan anderen over of merkt u soms dat teamleden het initiatief van u overnemen?

 • Besluiteloos

  Leidinggevenden die te passief zijn, zijn vaak besluiteloos. Ze treden niet daadkrachtig of resoluut op terwijl dat soms wel nodig is. Ze laten het erop aankomen, ze kijken wel hoe ’t gaat en ze laten de waarheid maar in het midden. Maar soms is het noodzakelijk om keuzes te maken en duidelijk te zijn richting uw medewerkers.

 • U stuurt te weinig

  Wanneer u als leidinggevende passief bent of afwachtend dan stuurt u te weinig. In uw functie moet u juist richting geven aan uw organisatie of aan uw team. Mensen willen graag weten waar ze naar toe gaan.

 • Onduidelijk

  Een passieve houding zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. U kunt zaken niet op zijn beloop laten. Uw medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn, wat er van hun verwacht wordt, hoe ze iets moeten doen etc. Doet u dat niet dan zorgt u met uw gedrag voor dat de medewerkers gelaten en passief zijn.

Wilt u als leidinggevende werken aan uw persoonlijke leerdoelen? Voorkomen dat u de leiding uit handen geeft of dat anderen teveel de regie van u overnemen? Inzicht in andere valkuilen voor leidinggevenden?

Hoe ga je om met passieve mensen?

Een vraag is: hoe ga je om met iemand die passief en afwachtend is? Het antwoord is eenvoudig: ga het gesprek eens aan over de vraag hoe dat zo komt. Herkent de ander ook dat hij/zij zo afwachtend en passief is? Wat u nooit moet doen is iemand knetterhard confronteren met dit gedrag. Waarom niet? De  kans dat hij/zij dichtklapt kan ervoor zorgen dat het gedrag nog versterkt wordt.

Persoonlijke valkuilen

Dit artikel is geschreven in de serie over Persoonlijke valkuilen. Wilt u een overzicht van andere persoonlijke valkuilen?

Persoonlijke valkuilen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens