Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Imperfectie: probeer niet perfect te zijn maar kwetsbaar!

Imperfectie

Perfect zijn is een zinloos streven. Toch speelt het snel een rol in een mensenleven om het goed te willen doen, er goed uit te willen zien, gebrekkigheid te vermijden, vergissingen en fouten te voorkomen etc. Toch heeft streven naar perfectie te maken met diepere drijfveren. Bijvoorbeeld gebrek aan zelfwaardering of zelfacceptatie en dus gebrek aan waardering van anderen.

Wat is imperfectie?

Imperfectie wordt vaak aangeduid als zijnde niet goed genoeg, fout, gebrekkig. Oftewel: er mankeert wat aan, onvolmaakt, onvolkomen, tekortkoming, verkeerd, zwak. Dat klinkt weinig positief? Daar hebt u gelijk aan. Daarom schrijven we dit artikel!

Het leven is niet perfect!

Vooropgesteld: het leven is niet perfect! Wie zijn kinderen perfect wil opvoeden, heeft de eerste fout al gemaakt. Het kan namelijk niet. Er bestaat geen perfecte opvoeding! Het leven is niet maakbaar, er zijn veel zaken waar u geen invloed op hebt. U kunt uzelf maar ook uw dierbaren niet bewaren voor ongemak, voor verdriet en soms zelfs voor rouw. Pijn en verdriet zijn onderdelen die bij het leven horen.

Je bent pas iemand als je universiteit hebt

Onlangs maakten we het mee tijdens een training. Iemand zei: ‘je bent pas iemand wanneer je universiteit hebt’. Ziet u? Dat is blijkbaar het perfecte plaatje: alles hangt af van een goede academische opleiding en van prestaties die u levert. De mevrouw waar we het over hebben had de universiteit trouwens zelf niet gehaald en belandde daarna in een diepe depressie. Ze kon het gevoel van ‘gefaald hebben’ maar niet van zich afzetten.

Leven met imperfectie is een proces van loslaten. Loslaten van denkbeelden die u onderweg hebt opgedaan. Loslaten van de maatschappelijke norm die u is aangepraat.

Loslaten

Zelfcompassie en kwetsbaarheid

Zelfcompassie is dealen met uw kwetsbaarheid. Natuurlijk wilt u dat het goed gaat met anderen en met uzelf. Maar wanneer u eigen kwetsbaarheid kunt aanvaarden begrijpt u:

  • dat u geen dingen van uzelf of anderen mag verwachten die niet realistisch zijn
  • dat u uw eigenwaarde niet moet ontlenen aan uw prestaties maar aan wie u bent
  • dat u ook fouten maakt of wel eens verkeerde inzichten hebt
  • dat u niet onfeilbaar bent
  • dat u niet alleen kwaliteiten hebt maar ook valkuilen
  • dat u wel gedreven mag zijn maar dat het geen zin heeft om de lat te hoog te leggen

Perfectionisme

Perfectie

Kwaliteit willen leveren is een goed streven. Accuraat, nauwkeurig en precies zijn ook. Het zijn kernkwaliteiten. Perfectionisme  is de doorgeslagen variant van deze kwaliteiten. We hebben perfectionisme in soorten. Maar in alle gevallen zijn het grote veroorzakers van stress. Wilt u meer weten over perfectionisme? Lees dan het artikel die we schreven over deze valkuil.

Perfectionisme

Maatschappelijke norm

Imperfectie staat haaks op de maatschappelijke norm. De norm is: grip hebben, controle, altijd het maximale eruit willen halen, presteren etc. Niet voor niets dat het aantal burnouts zo hoog is in dit land toch? Dat ontstaat niet omdat we te weinig vragen van onszelf. Het ontstaat doordat we onszelf overvragen.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens