Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Discipline is een eigenschap

Discipline is een eigenschap. Sommigen hebben dat van nature. Anderen hebben vanuit hun opvoeding het een en ander meegekregen. Wij omschrijven discipline als: de hand houden aan…… Ja waaraan? Afspraken, regels, waarden en normen.

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Het nut van discipline

DisciplineDiscipline is in zekere zin noodzakelijk. Ook in bedrijven en organisaties. Er moet orde en structuur zijn. Processen moeten worden bewaakt. Ook moet de regelgeving conform afspraak worden uitgevoerd. Wie over de eigenschap discipline beschikt is daar zeer geschikt voor. Enerzijds zal hij/zij zich gemakkelijk onderwerpen aan bepaalde regels en anderzijds is hij/zij ook zeer geschikt om orde te houden en erop toe te zien dat de zaken lopen zoals afgesproken.

Gedragsvoorbeelden

We noemen wat voorbeelden van gedrag:

 • Zal geen handelingen uitvoeren die in strijd zijn met de regelgeving of procedures
 • Is geïnformeerd over de regels en procedures
 • Zal niet buiten de grenzen gaan
 • Heeft behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet kan
 • Wanneer niet duidelijk is wat gewenst of gangbaar is zal hij/zij om verduidelijking vragen
 • Afwijkende situaties worden gemeld

Discipline en succes

Wie succes wil hebben, zal ook over discipline moeten beschikken. Een topsporter zal discipline moeten tonen om iedere dag de training te volbrengen. Ondernemers dienen ook over een zekere mate van discipline en doorzettingsvermogen te beschikken willen ze succes hebben.

De valkuil van discipline

Valkuilen en leerdoelen zijn er ook. Wie teveel doorslaat in discipline gaat met harde hand regeren (wat er ook gebeurt: zo zijn hier de regels):

 • Kan star worden, te weinig openstaan voor verandering, is te weinig flexibel
 • Kan te weinig ruimte bieden aan andere zienswijzen of de essentie van een bepaald vraagstuk uit het oog verliezen
 • Kan anderen snel betitelen als gemakzuchtig of losbollig
 • Kan spanningsklachten krijgen wanneer het anders gaat dan gedacht
 • In leidinggevende functies geldt: wie teveel discipline heeft creëert wantrouwen en angst

Gebrek aan discipline: anarchie

Gebrek aan discipline brengt anarchie. Dat wil zeggen: ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Er is in dat geval gebrek aan structuur, orde, beleid etc.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens. Voor andere publicaties kunt u ook terecht in onze webshop!

Coach Jan Stevens