Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Discipline is een eigenschap

Discipline

Discipline is een eigenschap. Sommigen hebben dat van nature. Anderen hebben vanuit hun opvoeding het een en ander meegekregen. Wij omschrijven discipline als: de hand houden aan…… afspraken, regels, waarden en normen. Maar discipline is ook: jezelf kunnen aanzetten tot iets of je ergens van kunnen onthouden. Anders uitgedrukt: iets gedisciplineerd uitvoeren (taak of handeling) of de discipline hebben om iets na te laten.

Het nut van discipline

Discipline heeft nut. Wie wat wil bereiken, zal een zekere discipline moeten hebben om bepaalde handelingen te verrichten. Stel u gaat studeren of u wilt in de sport iets bereiken. Dan is het nodig om te studeren, te oefenen en te trainen.

Ook in bedrijven en organisaties is discipline van belang. Er moet orde en structuur zijn. Processen moeten worden bewaakt. Ook moet de regelgeving conform afspraak worden uitgevoerd. Wie over de eigenschap discipline beschikt is daar zeer geschikt voor. Enerzijds zal hij/zij zich gemakkelijk onderwerpen aan bepaalde regels en anderzijds is hij/zij ook zeer geschikt om orde te houden en erop toe te zien dat de zaken lopen zoals afgesproken.

Wie succes wil hebben, zal ook over discipline moeten beschikken. Een topsporter zal discipline moeten tonen om iedere dag de training te volbrengen. Ondernemers dienen ook over een zekere mate van discipline en doorzettingsvermogen te beschikken willen ze succes hebben.

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Gedragsvoorbeelden

We noemen wat voorbeelden van gedrag:

 • Zal geen handelingen uitvoeren die in strijd zijn met de regelgeving of procedures
 • Is geïnformeerd over de regels en procedures
 • Zal niet buiten de grenzen gaan
 • Heeft behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet kan
 • Wanneer niet duidelijk is wat gewenst of gangbaar is zal hij/zij om verduidelijking vragen
 • Afwijkende situaties worden gemeld

Willen of niet meer willen?

Toch is discipline een bijzonder fenomeen. Het wordt vaak ingezet om ‘iets niet meer te willen of om ‘uzelf aan te zetten tot iets wat u eigenlijk niet wilt’. De vraag is of u op deze manier uw doelen wel haalt. Wanneer u vanuit intrinsieke motivatie iets wilt bereiken, is discipline niet moeilijk toch? Wanneer u graag slagroomgebak lust, kost het toch niet zoveel moeite om regelmatig wat gebak mee te nemen van de bakker?

Belangrijk is dus dat wat u wilt aansluit bij uw behoeften. Gedisciplineerd werken of studeren wordt dan een stuk gemakkelijker.

De valkuil van discipline

Valkuilen en leerdoelen zijn er ook. Wie teveel doorslaat in discipline gaat met harde hand regeren (wat er ook gebeurt: zo zijn hier de regels):

 • Kan star worden, te weinig openstaan voor verandering, is te weinig flexibel
 • Kan te weinig ruimte bieden aan andere zienswijzen of de essentie van een bepaald vraagstuk uit het oog verliezen
 • Kan anderen snel betitelen als gemakzuchtig of losbollig
 • Kan spanningsklachten krijgen wanneer het anders gaat dan gedacht
 • In leidinggevende functies geldt: wie teveel discipline heeft creëert wantrouwen en angst

Gebrek aan discipline

Gebrek aan discipline brengt anarchie. Dat wil zeggen: ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Er is in dat geval gebrek aan structuur, orde, beleid etc. Gebrek aan discipline kan er ook voor zorgen dat u niet de dingen doet die u zou moeten doen om een bepaald resultaat te halen. Wellicht geeft u te gauw op of hebt u toch niet de motivatie om het doel te bereiken wat u nastreeft.

Is discipline te ontwikkelen?

Wanneer je gebrek aan discipline hebt: is het dan te leren om gedisciplineerder te worden? Lastige vraag. Want het staat of valt met intrinsieke motivatie. Oftewel: het moet aansluiten bij uw willen, kunnen en zijn.  En daar zit het wezenlijke verschil. Wie niet gemotiveerd is, heeft een stok achter de deur nodig. Wie wel gemotiveerd is, heeft aan een stimulans genoeg.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens