Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Diplomatiek: kwaliteit of negatieve eigenschap?

Diplomatiek

Bent u diplomatiek? Is dat een kernkwaliteit van u? Of wordt het door uzelf of anderen aangeduid als negatieve eigenschap? In dit artikel proberen we te duiden wat diplomatiek is.

Kwaliteit

Vooropgesteld: diplomatiek is een kwaliteit. Wanneer u diplomatiek bent dan bent u tactvol in uw communicatie. Het is zowel een eigenschap als een vaardigheid die u verder kunt ontwikkelen wanneer de kwaliteit bij u past. Wanneer bent u diplomatiek? U bent diplomatiek wanneer u:

 • uw belangen kunt behartigen zonder anderen te irriteren
 • controversiële punten kunt bespreken zonder dat u anderen pijn doet en zonder dat u anderen op de tenen gaat staan
 • u overstijgend met meerdere partijen kunt praten over uiteenlopende standpunten of bij uiteenlopende belangen of behoeften
 • u tactvol, behoedzaam en voorzichtig bent in uw communicatie
 • u weloverwogen en voorzichtig uw standpunten te berde brengt
 • u partijen met uiteenlopende meningen dichter bij elkaar weet te brengen
 • u zorgvuldig uw standpunt inneemt en uw woorden met zorgvuldigheid weet te formuleren
 • u instemming weet te verkrijgen bij bepaalde plannen of ideeën
 • u argumenten op gevarieerde manier kunt aandragen en kunt timen omtrent het inbrengen van uw standpunt

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Waarom negatief?

Toch wordt diplomatie in de samenleving niet altijd als kwaliteit gezien. Mensen ervaren het soms als gewiekst, gemeen, omzichtig of niet ronduit. Een diplomatiek antwoord wordt gezien als een antwoord dat niet oprecht is of waar men om de hete brij heen draait.

Valkuil

Wanneer diplomatie doorslaat naar onecht of onoprechtheid dan zit u in de valkuil van de kwaliteit diplomatiek. Er zijn meerdere valkuilen die bij de kwaliteit diplomatie te duiden zijn zoals:

 • de kool en de geit willen sparen
 • oneerlijk, onoprecht
 • gemeen of sluw
 • koel en afstandelijk
 • gereserveerd of terughoudend
 • wollig of indirect taalgebruik

Leerdoel

Uw leerdoel is om wel diplomatiek te zijn maar wel te blijven zeggen wat u bedoelt. Directheid is uw uitdaging. Zeg het met wijsheid, voorzichtigheid en tact maar blijf zeggen wat u bedoelt en zorg dat uw bedoeling wordt begrepen en helder overkomt bij de ander. Kom tot de kern in uw communicatie!

Irritatie

Wie diplomatiek is, kan zich snel ergeren wanneer hij/zij te direct wordt benaderd of wanneer er doorgedramd wordt bij een bepaalde vraagstelling. Uw reactie bij een te directe benadering kan zijn om weg te kijken en te vermijden.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens