Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Betrokken en betrokkenheid is een kwaliteit

Betrokken is een kwaliteit. Bent u betrokken? Dat betekent dat u betrokkenheid toont bij de organisatie waar u werkt. U hebt hart voor de zaak. U leeft mee, u denkt mee en nog belangrijker: u voelt mee. Het kenmerk van betrokkenheid is dat het van binnenuit komt. Maar u kunt ook betrokken zijn op andere mensen of op wat er in de wereld gebeurd. Betrokkenheid kan ook een persoonlijke waarde of kernwaarde zijn. In dit artikel gaan we in op:

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Kenmerken

Betrokken en betrokkenheid is een kwaliteitBent u betrokken? Dan is dit gedrag wel typerend voor u:

 • U leeft mee met het wel en wee van anderen
 • Het is u niet gauw teveel om een ander van dienst te zijn
 • U denkt graag mee met uw medemens
 • U geniet ervan dat het goed gaat met de ander
 • Het laat u niet koud wanneer het met anderen niet goed gaat

Op de werkvloer

Een betrokken medewerker laat het volgende gedrag zien: Hij/zij:

 • Is loyaal aan de organisatie
 • Leeft mee met het wel en wee van de organisatie
 • Denkt mee, doet voorstellen en neemt initiatief ter verbetering
 • Is geen 8 tot 5 type: is bereid een stapje harder te lopen dan gevraagd
 • Voelt zich verbonden met de organisatie
 • Is belanghebbende
 • is trots op het bedrijf waar hij/zij werkt en zal dat ook in zijn/haar vrije tijd met enthousiasme uitdragen
 • Is bereid om anderen te helpen
 • Draagt bij aan een goede werksfeer en plezierige onderlinge verhoudingen
 • Is kritisch ook op eigen resultaten maar op constructieve wijze

Voelt u zich betrokken? Dan is het bedrijf waar u werkt, is een beetje van uzelf geworden. U hebt het bedrijf ingesloten in uw hart.  U voelt verbinding en u hebt zich gecommitteerd aan de organisatie.  Het kenmerk van betrokkenheid is emotionele verbinding.

Valkuil: over-betrokken

Betrokkenheid heeft ook een valkuil en dat noemen we: emotionele over-betrokkenheid. In dat geval is het moeilijk om los te laten. U hebt zich zo verbonden met uw werk, of u voelt zich zo verbonden met een situatie of met een persoon dat u snel over uw eigen grens gaat of toestaat dat anderen over uw grenzen gaan. Kenmerk van over-betrokkenheid is dat u er moeilijk van los kunt komen. Hebt u daar zo af en toe last van? Lees dan ook ons artikel over over-betrokkenheid.

Overbetrokken is een valkuil

Cirkel van invloed en betrokkenheid

Cirkel van betrokkenheid en invloedStephen Covey bracht de cirkel van invloed en betrokkenheid op de markt. U ziet de cirkel hiernaast afgebeeld. Waar gaat het precies over?

Niet alleen uw werk!

Betrokkenheid hoeft niet persé over werk te gaan. U kunt ook maatschappelijk betrokken zijn of u betrokken voelen bij:

 • Het wereldnieuws
 • Vrienden of kennissen
 • uw partner of kinderen (wanneer u die hebt) of bij uw ouders en verdere familie
 • de kerk of school
 • de sportclub

Uiteraard is het ook zo dat hoe dichter iemand nabij is, hoe eerder betrokken u op hem/haar raakt. Normaliter voelt u zich eerder betrokken op uw partner en kinderen dan op de verzekeringsagent die u 1x in de drie jaar ontmoet.

Invloed

U kunt ook op zaken betrokken raken waar u geen invloed op hebt. Dat geeft stress en spanning. U kunt zich druk maken om het weer, de politiek, beslissingen die door de directie van uw organisatie zijn genomen maar wanneer u hier geen invloed op hebt, krijgt u er last van. De kunst is dus om u druk te maken om zaken die u kunt veranderen en om los te laten waar u niets aan kunt veranderen.

 • Wendt uw invloed aan daar waar u invloed hebt en waar u zich betrokken op voelt. Hoe? Zet uw kracht en energie in om verandering te bewerkstelligen indien dat nodig is. Ontwikkel uw onderhandelingsvaardigheden of uw overtuigingskracht. Schakel uw netwerk in.  Verander van baan als dat nodig mocht zijn.
 • Probeer los te laten waar u geen invloed hebt. Het voorkomt dat u zich machteloos en gefrustreerd gaat voelen.

Betrokken als kernwaarde of persoonlijke waarde

Betrokken of betrokkenheid kan een kernkwaliteit zijn maar ook een persoonlijke waarde of een kernwaarde. Wat betekent dat? Mocht betrokkenheid voor u een persoonlijke waarde zijn dan vindt u betrokkenheid heel belangrijk. U ontleent er voor een deel uw motivatie aan. Anderzijds kunt u zich in dat geval moeilijk voorstellen dat er ook mensen zijn die niet betrokken zijn. Oordelen over anderen zit vaak in de hoek van onze kernwaarde.  Betrokken mensen ergeren zich aan anderen wanneer andere mensen koud zijn, onverschillig, gelaten, kil of afstandelijk. Kortom: mensen die het allemaal niet zoveel kan schelen. Zeker wanneer betrokkenheid voor u een persoonlijke waarde is, kan dit nog sterker een rol gaan spelen.

Persoonlijke waarde

Uw leerdoel

Uw leerdoel gaat over grenzen.  Balans vinden tussen betrokken zijn en toch de grens daarvan kennen en er naar handelen. De nodige afstand en distantie houden om te voorkomen dat u over-betrokken raakt.

Teams en organisaties

Betrokkenheid vergroten bij medewerkersBedrijven en organisaties zitten te wachten op betrokken medewerkers. Als u de waarde van betrokkenheid kon uitdrukken in een cijfer dan zou dat nog wel eens voor verrassende elementen kunnen zorgen.  Betrokkenheid heeft direct te maken met commitment en draagvlak. Om commitment te creëren is het belangrijk dat u medewerkers tijdig betrekt bij veranderingen, beslissingen, doelstellingen etc. Pas daarna zullen uw medewerkers ervoor gaan omdat het van binnenuit komt en niet omdat het van bovenaf wordt opgelegd.

Leidinggevenden vervullen een cruciale rol wanneer het gaat over het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. We schreven er een artikel over voor leidinggevenden: hoe vergroot u de betrokkenheid van uw medewerkers? Het moge duidelijk zijn dat u de betrokkenheid niet vergroot met de prikklok en de urenregistratie. Wanneer we het omdraaien kunnen we ook vaststellen dat het niet moeilijk is om de betrokkenheid in de organisatie te verliezen.  Hoe u dat moet doen? Zorgen dat medewerkers niet gehoord worden, zich niet serieus genomen voelen, niet betrokken zijn bij bepaalde beslissingen en besluitvorming. U zult zien dat er dan binnen de organisatie snel een vorm van gelatenheid en onverschilligheid ontstaat of zoals iemand het pas uitdrukte ‘laat maar’ of ‘ze bekijken het maar’. Lees ook:

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens