Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Analytisch en analysevaardigheden

Analytisch vermogen is het vermogen en de vaardigheid om goed te analyseren. Maar wat is dat precies? Bent u analytisch? Waarschijnlijk kunt u dan vanuit een bepaalde helicopterview situaties of vraagstukken analyseren. U hebt de intelligentie om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen. Uit een reeks aan informatie of feiten kunt u de rode draad halen. U ziet snel logische verbanden. Of u ziet snel een hiaat of onlogica in bepaalde redeneringen. U denkt bij voorkeur in opties en graag hebt u meerdere keuzes of alternatieven.  Oorzaak-gevolg relaties en de consequenties daarvan doorziet u snel.

Analytisch of analyseren

Gedragsvoorbeelden

We noemen een aantal voorbeelden van gedrag:

 • hoofd- en bijzaken kunt u goed onderscheiden
 • u ziet snel de kern of essentie van het vraagstuk
 • u overziet de consequenties van bepaalde keuzes
 • u kunt snel verbanden leggen en u ziet relaties of overeenkomsten tussen informatie
 • u kunt logisch redeneren en op basis daarvan trekt u uw conclusies
 • doorvragen en luisteren is een vaardigheid die bij u past
 • denken op de langere termijn en inschatten van bepaalde ontwikkelingen in de markt die gevolgen hebben voor uw organisatie
 • u spoort problemen snel op
 • u oordeelt niet zonder dat u het vraagstuk over meerdere kanten hebt bekeken
 • u baseert u oordeel niet op uw emotie of gevoel maar op feiten die u kunt vaststellen
 • u kunt systematisch en logisch denken

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Veel gevraagd!

Analysevaardigheden of analytisch vermogen wordt in veel beroepen gevraagd. Dat geldt voor technische beroepen, leidinggevende functies, financiële beroepen maar ook in de medische sector worden veel analyses gemaakt. Kortom: er is moeilijk een lijst te produceren waar deze vaardigheid wordt gevraagd.

Vaardigheid of competentie?

Analytisch vermogen is allereerst een eigenschap. Wie analytisch is ingesteld, ontwikkelt vanzelf analysevaardigheden. De kwaliteit die u hebt gaat meestal hand in hand met de vaardigheden waarover u beschikt. Het wordt ook aangeduid als competentie en daarmee bedoelt men de mix tussen de eigenschap en vaardigheid.

De zwakte of de valkuil

Waar de kracht ligt: dáár ligt ook de valkuil. Iemand die sterk analytisch is ingesteld heeft vaak als valkuil dat hij teveel blijft denken en beschouwen, alvorens hij tot een keuze komt. Graag mag hij/zij eerst alle opties afwegen en ja het klopt: iedere keuze heeft voor- en nadelen. Het komt op anderen over als besluiteloosheid.

Ook kan iemand in zijn/haar presentatie koel, afstandelijk of gevoelloos overkomen. Dat houdt niet in dat hij/zij dat ook is maar in eerste instantie zal een analytisch persoon vraagstukken uit de ratio benaderen.

Een andere valkuil is dat een vraagstuk dood wordt geanalyseerd. Er komen dan zoveel beschouwingen en opties dat de essentie verloren gaat. Over-analyseren leidt tot verwarring.

Wat niet bij u past

Gedrag wat niet bij u past:

 • ad-hoc oplossingen
 • korte termijn beleid
 • meteen de handen uit de mouwen steken zonder goed nagedacht te hebben over een structurele oplossing
 • pleisterwerk, halve of onvolledige oplossingen
 • oplossingen zonder de juiste diagnose te stellen

Gebrek aan analysevaardigheden

Wanneer u gebrek hebt aan analytisch vermogen vindt u het vooral moeilijk om de rode draad, essentie of de kern van het vraagstuk te doorzien. U haalt hoofd- en bijzaken door elkaar of u gaat te gedetailleerd in op bijzaken die er op dat moment niet toe doen. U kunt daardoor belangrijke informatie missen waardoor u verkeerde conclusies trekt of u blijft het houden bij een oppervlakkige benadering van het probleem.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens