Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Idealen verwezenlijken: hoe moet dat?

Idealen verwezenlijken

Wilt u uw idealen verwezenlijken? Weet u hoe dat moet? Hebt u idealen? En wilt u die vormgeven? Wellicht dat dit artikel u daarbij kan helpen! We gaan in op een aantal zaken zoals: idealen hebben en idealen realiseren. Maar ook op de vraag hoe het komt wanneer het niet lukt om de eigen idealen te verwezenlijken.

Betekenis en definitie

Wat is een ideaal precies? We proberen het te duiden door er wat woorden aan te geven:

  • een droom of een situatie die u wenst
  • een verwachting waarvan u wilt dat die zou uitkomen
  • een wens of een wenselijke situatie
  • een bijna volmaakte situatie die u nastreeft
  • een hartenwens

Het kenmerk van een ideaal is wel dat laatste woord namelijk hartenwens. Een ideaal woont binnen in u, u voelt en ervaart het zo, u bent intrinsiek gemotiveerd om aan uw ideaal te werken.

Toch is dat weer te mager uitgedrukt want werken aan uw ideaal lukt in een goede combinatie tussen hoofd, hart en handen. Anders gezegd: het is meer dan een hartenwens. U moet uw hoofd er goed bij houden (hoofd) en u moet komen tot doen (handen).

Van idee tot realisatie

Wilt u uw idealen realiseren? Een plan maken en uw ideeën vormgeven? Wij helpen u graag!

Contact

IDEE en IDEE-aal

Idealen hebben te maken hebben met ideeën. Een idee wordt vaak beschreven als een bedenksel, een brainwave, een gedachte of zienswijze, een voorstelling van zaken of inzicht. Een IDEE-aal begint dus bij een gedachte of zienswijze oftewel: bij iets wat er nog niet is maar wat wel in uw hoofd zit.

Moeten idealen realistisch zijn?

Het wordt snel gezegd dat een ideaal wel realistisch moet zijn. Klopt ook wel een beetje vindt u niet? Toch wordt o.i. die zinsnede te snel in de mond genomen waardoor idealen ook platgewalst kunnen worden. Want wat is realisme? Is dat een koude redenering of rationele verhandeling over iets wat in ons hart leeft namelijk ons ideaal? Dan zouden we idealen wegpoetsen, afzwakken, dooddrukken.

Ja, dat is mooi gezegd, zei onlangs iemand. Maar anders is er toch heel veel luchtfietserij? Dan kun je wel idealen hebben maar als ze niet uitvoerbaar zijn: wat heb je er dan aan?

Nu komen we bij de kern van de vraag: wat zijn realistische of wat zijn onrealistische idealen? Dat begint bij de eerste twee letters.

ID-eaal?

De eerste twee letters van het woord ID-eaal wijzen op uw ID. Op uw identity, uw identiteit. Een ideaal hoort te passen bij uw ID-entiteit, bij datgene wat u kenmerkt of waarmee u zich geïdentificeerd voelt. Anders uitgelegd: uw idealen moeten passen bij wat u wilt (aansluiting bij uw behoeften en motivatie) maar ook bij wie u bent (uw zijn) en wat u kunt.

Wanneer zijn idealen onrealistisch?

  • wanneer ze niet passen bij wie u bent
  • wanneer ze niet passen bij wat u zou willen
  • wanneer ze niet passen bij wat u kunt
  • wanneer er disharmonie is tussen wie u bent, wat u wilt en wat u kunt

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens