Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Allergiegedrag: wat is dat precies?

Allergiegedrag: wat is dat?

Allergiegedrag is gedrag wat niet bij u past en wat u toch kunt vertonen in bepaalde situaties. U laat gedrag zien wat u normaliter ergert of irriteert bij anderen en wat u niet zou waarderen in uzelf. In dit artikel gaan we in op allergiegedrag: wat is het en hoe komt het? Tevens treft u voorbeelden van allergiegedrag.

Allergie: wat is dat?

Uw allergie is het tegenovergestelde van uw kernkwaliteit. Wanneer u netjes bent of wanneer u van ‘opgeruimd houdt’, dan hebt u een hekel aan troep en rommel. Dat zit in uw allergie. En mensen die rommelig zijn kunt u niet zo waarderen althans niet hun eigenschap dat ze rommelig zijn. Allergiegedag is in feite dat gedrag wat dus niet bij u past. U laat gedrag zien wat u in anderen niet waardeert.

Hoe ontstaat het?

Oorzaken allergiegedrag

Allergiegedrag is een vorm van emotionele zelfbescherming. U bent overladen, overprikkeld, emotioneel overbelast of uitgeput en u vlucht in uw afweermechanisme. U bent waarschijnlijk over uw grenzen heengegaan of u hebt toegestaan dat anderen over uw grenzen gingen. En nu is het u teveel! U sluit zich af, uw psyche zet u in quarantaine.

Gratis test: wat zijn uw allergieën?

Inzicht in uw persoonskenmerken en bijbehorende allergieën? Doe dan (kostenloos) onze (online) test. U krijgt een rapport in uw mailbox.

Doe de test online!

Voorbeelden

Wilt u voorbeelden van allergiegedrag?

 • Onverschilligheid

  U voelt zich onverschillig of gelaten. Wat kan het u allemaal schelen hoe ’t verder gaat? Na u de zondvloed immers! In ieder geval doet u zich zo voor. Maar u bent niet zo: u bent juist betrokken en u voelt zich juist verantwoordelijk voor de zaken op uw werk of thuis.

 • Star en inflexibel

  U bent rigide, star of niet flexibel. Tenminste dat lijkt zo of anderen verwijten u dat. Vroeger kon men van alles met u klaar krijgen. Nee zeggen, paste niet in uw woordenboek. Men hoefde u maar te vragen of u stond klaar voor de ander. Maar nu: het is genoeg geweest. U bent er klaar mee! Anderen vinden dat u wel heel erg doorslaat nu! Maar u weet één ding zeker: zoals vroeger kunt u zich niet meer geven. Weet u wat uw kwaliteiten zijn? U bent flexibel, u hebt een groot aanpassingsvermogen.

 • Gezapig en ingedut

  U komt gezapig over. Het gaat allemaal wat aan u voorbij. Vroeger kon het u niet snel genoeg gaan maar nu……….. Wat maakt het u uit? Het water in de Noordzee blijft wel stromen immers. U bent niet zo. Eigenlijk bent u ambitieus en houdt u van opschieten. Maar u zit op dit moment helemaal niet in uw kwaliteit.

 • Als het vandaag niet klaar is, dan morgen maar!

  U stelt gemakkelijk uit. Is ’t vandaag niet af dan morgen of overmorgen maar. U maakt zich daar niet meer druk over. Die tijd is allang geweest. Jarenlang hebt u er zich druk om gemaakt maar als dat dan toch geen zin heeft: wat kan het u verder schelen? Niets toch? Uw kernkwaliteit is daadkracht, u houdt van aanpakken en doorpakken. Alleen op dit moment voelt u niet de energie om dat nog een keer te laten zien.

 • Ondoordacht en impulsief

  U zegt: ‘doe maar! ’t Kan mij allemaal niet schelen’. Vroeger bekeek u de zaak grondig alvorens u een beslissing nam. U vergeleek bepaalde zaken met elkaar en u nam het allemaal mee in een gedegen afweging. En nu? U hebt het gevoel dat al die afwegingen toch niet helpen. Laat maar! Maar u bent niet zo. U bent doordacht en weloverwogen.

 • Zaken op zijn beloop laten

  U laat de zaken op zijn beloop. U ziet wel wat er van komt. Het nederlands gezegde ‘laat gods water maar over gods akkers lopen’, komt u niet onbekend voor. Want zo voelt  u het ook. Vroeger nam u veel meer initiatief of had u zelf een voortrekkersrol. Maar nu hoeft u die rol niet meer zo nodig. Misschien verwijt u omgeving u wel dat u teveel aan de zijlijn staat. Maar diep in uw hart weet u wel beter. U bent niet zo! U bent zo geworden door omstandigheden. In feite bent u zeer betrokken.

 • Om de brij heen draaien

  Merkt u dat u in uw communicatie om de brij heen draait? Vroeger irriteerde het u wanneer mensen niet zeiden waar het precies op stond. Maar nu draait u zelf om de brij heen. Waarom doet u dat? U wilt geen pijn voelen, u wilt geen conflicten of problemen met anderen. Daarom zegt u niets en als u wat zegt is het in zulke bedekte termen dat een ander het vooral niet persoonlijk kan opvatten. In feite bent u directief van aard. Maar door omstandigheden laat u nu gedrag zien wat helemaal niet bij u past.

 • Hardvochtig

  U bent hardvochtig in uw oordelen over anderen. Soms zeggen mensen dat ook tegen u: ‘zo jij bent hard’. Maar het kan u niet schelen. U oordeelt er rustig op los.

 • Redeneren en beschouwen

  U blijft maar redeneren en beschouwen. U zit in uw hoofd en u leeft in uw hoofd. U hebt uw gevoelens verstopt en u probeert zo de pijn te vermijden die u niet wilt voelen. Maar eigenlijk bent u een gevoelsmens. Diep in uw hart weet u dat ook wel.

 • Het geloof en vertrouwen verloren

  U hebt het geloof in anderen verloren. Uw vertrouwen in de medemens is aangetast en beschadigd. U bent achterdochtig en wantrouwend geworden. Uw spontaniteit van vroeger is weg oftewel uw openheid durft u niet meer te tonen. U bent terughoudend bij het aangaan van nieuwe contacten en u zult zich niet geven zonder enige reserves te voelen.

Kwaliteiten in de koelkast

Kernkwaliteiten kwijtgeraakt?

Herkent u zich in sommige voorbeelden? Of hebt u een vaag vermoeden dat u in uw eigen allergie terecht bent gekomen? In feite hebt u dan uw kernkwaliteiten in de koelkast gestopt. Het mooiste wat u hebt, verstopt u. Teleurstelling, frustratie, uitputting, stress, overprikkeling of overbelasting zorgt ervoor dat u het mooiste verstopt wat u bezit namelijk uw kernkwaliteiten. U zit in de gevarenzone! Hebt u ook fysieke klachten zoals een stijve nek, stijve spieren, hoge bloeddruk etc? Dan is het uiterst raadzaam om uw leven te herijken en uw kernkwaliteiten weer in te zetten.

Onverschilligheid op de werkvloer

Allergiegedrag op de werkvloer kan een behoorlijke bron zijn voor negativiteit. Soms wordt allergiegedrag door de leiding zelfs bevorderd door gebrek aan leiderschap. Het uit zich in klachten zoals:

 • Medewerkers voelen zich niet gehoord of hebben niet het gevoel dat ze serieus worden genomen
 • Medewerkers voelen zich niet betrokken
 • Er worden besluiten genomen zonder dat de werkvloer daarbij betrokken is en zonder dat er draagvlak is
 • De leiding is te sturend of niet sturend genoeg
 • Er is onveiligheid of gebrek aan vertrouwen binnen het team of de organisatie

Een gevolg is dat de medewerker uit zelfbescherming in zijn allergie terecht komt.

Hoe komt u uit uw allergie?

Een goede vraag is: hoe komt u uit uw allergie? Dat begint met bewustwording en inzicht. Wie zich bewust is dat hij/zij allergiegedrag vertoont, heeft de grootste stap reeds gemaakt.    

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens