Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gelijk hebben of gelijk krijgen

Gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat zijn twee verschillende zaken.  Voor veel mensen zit daar het probleem niet. Het vraagstuk zit ergens anders namelijk: gelijk hebben en geen gelijk krijgen. Dat is onrecht.

Gelijk

Gelijk hebben of gelijk krijgenWanneer hebt u gelijk? Wanneer de feiten waarop u zich baseert kloppen met de werkelijkheid. Maar nu hebben we het over feiten en cijfers. En daarin hebt u gelijk: een meter is geen twee meter en € 1,10 is geen € 1,30. Klopt als een bus.

Vaak gaat het echter ook over meningen, gevoelskwesties, principes of normen en waarden. Zoals u weet wordt daarover verschillend gedacht.

Onrecht

Het voelt als onrecht wanneer u wel gelijk hebt of in uw recht staat maar u krijgt geen gelijk. Sterker nog: het voelt niet alleen als onrecht, het is onrecht. En dat kan tal van gevoelens oproepen: boosheid, teleurstelling, woede, verdriet. Zeker wanneer u door anderen benadeeld wordt. We noemen een voorbeeld:

U wordt onterecht ontslagen. De verwijten die men u maakt zijn feitelijk nergens op gebaseerd. U hebt het gevoel dat er een spelletje met u wordt gespeeld. En in sommige gevallen wordt er ook een spelletje gespeeld en staat u volkomen in uw recht. In dergelijke gevallen hebt u wellicht juridische bijstand nodig om alsnog aan te tonen dat u onrechtmatig bent behandeld.

Altijd strijden

We gaan een stap verder en laten even de situaties van onrecht los. Sommige mensen gaan altijd het gevecht aan om hun gelijk te halen. Ze rusten niet tot dat anderen zeggen: het klopt wat je nu zegt. Altijd strijdvaardig, altijd in de verdediging. Waarom ze dat doen? Ze halen er een stuk waardering uit. Koste wat het kost zullen ze aantonen dat het klopt wat zij beweren of zeggen. In communicatieve zin kan dit weerstand oproepen bij de omgeving en kan men u als koppig typeren, eigenwijs, belerend of betuttelend.

Weerstanden: hoe ga je ermee om?

Slecht tegen onrecht kunnen

Soms kunnen mensen slecht tegen onrecht. Dat is de categorie met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze nemen het sterk op voor de zwakkere in de groep en voor mensen die benadeeld worden. Ze ageren tegen dubbele agenda´s of verborgen c.q. diplomatieke spelletjes. Een nobel streven maar er zit ook een keerzijde aan en hun leerdoel is toch leren om de zaken in de juiste proporties te zien.

Valkuilen en leerdoelen

Gelijk hebben en krijgen: daar zit verschil in. U kunt er niet altijd alles aan doen maar u hebt wel invloed.

Uw Invloed vergroten

U vergroot uw invloed wanneer u de dialoog aangaat met de anderen. Dat is wat anders dan discussiëren of een gesprek aangaan om uw zin of wil door te drijven. Bij een zinvolle dialoog is er ook ruimte voor de mening van de ander, wordt er wederzijds geluisterd, mag er meningsverschil zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens