Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Te direct en te confronterend in de communicatie

Bent u te direct in uw communicatie? Zeggen mensen wel eens dat u te confronterend of bedreigend bent in uw communicatie? Wilt u leren om meer tot 10 te tellen voor u wat zegt?

Betekenis of definitie

We komen graag tot een soort van definitie door wat gedragskenmerken te benoemen. Iemand die te direct is:

 • kan soms ongezouten vertellen wat hij/zij ergens van vindt
 • kan explosief overkomen op anderen
 • vertelt vrij snel in niet mis te verstane woorden waar het op staat
 • spreekt irritaties snel uit
 • reageert vanuit emotie en gevoel en kan daardoor onstuimig overkomen
 • kan als weinig respectvol worden ervaren of kan anderen het gevoel geven dat tegenspraak of een andere mening niet op  prijs wordt gesteld
 • kan mensen voor het blok zetten of kan ervoor zorgen dat mensen dichtklappen tijdens een gesprek
 • reageert te primair en speelt het soms op de man of vrouw
 • is soms te stellig of te zwart wit in zijn communicatie
 • reageert primair

Hoe reageert de omgeving?

Reacties uit de omgeving kunnen wisselend zijn. Maar meestal maakt u er geen vrienden mee. Wat er vaak gebeurt is:

 • dat mensen om u heen gaan lopen of draaien
 • zich niet goed durven uitspreken tegen u
 • u gaan vermijden of bepaalde onderwerpen niet benoemen
 • niet eerlijk zijn of u durven weerspreken
 • schiet in de verdediging

Kortom: u creëert weerstand. U neemt mensen op deze wijze niet mee in uw boodschap. Zelfs niet al hebt u feitelijk gelijk. Wanneer u te direct of te confronterend bent, bereikt u meestal niet wat u wilt bereiken. Mensen kruipen voor u weg (zonder dat ze het zeggen), knikken ja en bedoelen nee, of zien er tegenop om dingen aan u te vertellen.

Niet effectief

Té directief in de communicatie is ineffectief. Heel eenvoudig. U bereikt niet wat u wilt. Eerder zullen de mensen u vermijden of de hakken in ’t zand zetten dan dat ze gaan doen wat u voor ogen hebt.  Zelfs al hebt u gelijk: gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee dingen.

Directief is een kwaliteit

Wist u dat té direct een valkuil is? Een doorgeslagen variant van uw kernkwaliteit directief? U komt meer in uw kracht door een balans te vinden tussen DIRECTHEID en 'TACTVOL'. Uw boodschap krijgt dan het gewenste effect. Training of coaching kan u helpen te ontdekken wanneer u in de valkuil stapt. U zult immers niet altijd en overal te direct of te confronterend zijn maar steeds in bepaalde situaties?

Kernkwaliteit directheid

Vergelijkbare valkuilen

Té direct is een valkuil. Vergelijkbare valkuilen:

Wanneer gebeurt het?

té direct en te confronterend in de communicatie

Bij communicatie speelt aard en karakter een rol. Misschien herkent u nog wel het meest in de eigenschappen van een vuurtype. Soms zijn mensen te direct omdat ze van kindsaf gewend zijn om zo te communiceren. Mensen worden te direct wanneer ze:

 • zich bedreigd of aangevallen voelen. Anders gezegd: omdat ze zich bedreigd voelen in hun persoonlijke behoeften gaan ze in de vechtstand staan. En zullen zij wel eens even 'de waarheid vertellen' of zeggen 'waar het op staat'
 • andere verwachtingen hebben die niet uitkomen (reageren vanuit teleurstelling of irritatie)
 • druk ervaren
 • zich in de hoek gezet voelen (of wanneer voorgeschreven wordt hoe ze precies moeten handelen)
 • onrecht ervaren
 • zich benadeeld voelen of het gevoel hebben dat anderen bevoordeeld worden
 • ze zich gekleineerd voelen
 • moe zijn
 • stress ervaren
 • zich oververantwoordelijk of overbetrokken voelen
 • etc.

Te direct is indirect: hoe kan dat?

 Wat mensen als TE direct ervaren is in feite indirecte communicatie. U zegt niet wat u bedoelt. Het is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

 • Overdrijven: bij ons op de afdeling loopt alles verkeerd
 • Veralgemeniseren: de medewerkers zijn over het algemeen bijzonder ontevreden
 • Anderen erbij betrekken:‘ Meerdere collega’s (ik noem liever geen namen) solliciteren op dit moment uit onvrede’
 • Aanspreken op de persoon i.p.v. op gedrag: jij hebt ook altijd wat
 • Beschuldigen: sinds jij hier de leiding hebt, loopt het voor geen meter
 • Veroordelen: jij bent ook zo gemakzuchtig ingesteld

Directe communicatie is duidelijk. U zegt wat u bedoelt en u bedoelt wat u zegt. Zodra het té direct wordt, is de duidelijkheid weg.

Is er wat aan te doen?

Directief communiceren

Is er wat aan te doen wanneer u té direct bent? Jazeker! Op voorwaarde dat u er open voor staat. Is dat niet het geval dan gaat het niet werken. Ja, zegt u, maar je kunt de aard van het beestje toch niet veranderen? Dat klopt! En dat gaan we ook zeker niet proberen. Uw leerdoel is:

Hoe gaat dat in zijn werk?

Te direct in de communicatie is gedrag wat u zelf ervaart of wat anderen bij u waarnemen. Het lijkt er dus op alsof dat een leerdoel is waar u aan moet werken (tactvol communiceren). Dat klopt enerzijds wel maar er is meer over te zeggen. De vraag is waarom u dat gedrag vertoont en wanneer dat gebeurt.

Vaardigheidstraining dus?

Vaak worden mensen die te direct zijn naar een training communicatieve vaardigheden gestuurd waar ze met wat oefening en rollenspel moeten leren om tactvol te communiceren. Toch is dit in de meeste gevallen niet afdoende! Vaak krijgen wij inschrijvingen van mensen die vertellen dat dit onvoldoende bij hun heeft gewerkt. Hoe komt dat? Te direct zijn heeft niet meteen met vaardigheid te maken. Zou het u aan vaardigheid ontbreken dan was u 7 dagen per week en 24 uur per dag te direct. Maar dat is meestal niet het geval. Soms bent u te direct! Kardinale vraag: wanneer is uw soms?

Gedrag en oorzaken

Wanneer bent u te direct? Weet u het al? Onder druk, wanneer u zich gekleineerd of afgewezen voelt of wanneer u onrecht ervaart? Vul het maar in! Daarom is maatwerk zo belangrijk want bij ieder mens kan dit anders zijn.

Tijdens de coaching/training richten wij ons niet op het waarneembaar gedrag maar altijd op de oorzaken en situaties waarin dit gedrag voorkomt.

Hoe lang duurt zo’n traject?

U hebt vast al door dat we tijdens een individueel traject in korte tijd progressie kunnen maken. Nogmaals: wanneer u er voor open staat! Doorgaans doen we dat in vijf sessies van 1,5 uur.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens