Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Zelfaanvaarding of jezelf afwijzen

Zelfaanvaarding of jezelf leren aanvaarden is de tegenhanger van jezelf voortdurend afwijzen. Nu is aanvaarding een werkwoord en dat geldt ook voor zelfaanvaarding. Het is een voortdurend proces wat zich afspeelt. Dat is wat anders dat u een certificaat ontvangt of diploma waar u een levenlang op kunt teren.

Zelfaanvaarding ontwikkelenUzelf leren aanvaarden?

Wilt u meer zelfaanvaarding ontwikkelen en bent u bereid om hieraan te werken? Wilt u gericht werken aan uw eigen leerdoelen? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Maatwerktraining Assertiviteit

Waarom is het moeilijk om uzelf te aanvaarden?

ZelfaanvaardingVoor u is dit misschien een lastige vraag en wij kunnen er ook geen standaard antwoord op geven. Die zijn er niet! Het gaat om uw antwoord in uw situatie. We kunnen u wel wat voorbeelden geven.

  • Is er iets gebeurd in uw leven wat u maar moeilijk een plek kunt geven?
  • Hebt u iets gedaan of nagelaten wat u zichzelf nog steeds kwalijk neemt?
  • Werd u vaak bekritiseerd of was er een grote prestatiedrang in uw leven?
  • Vindt u dat u meer had moeten bereiken in uw leven?  
  • Vergelijkt u zichzelf vaak met andere mensen die het beter hebben of die het in uw ogen beter gedaan hebben dan u?
  • Denkt u vaak negatief over uzelf?
  • Hebt u persoonlijke eigenschappen die u in uzelf niet waardeert?

Dat zijn vragen waar u alvast eens over kunt nadenken.

Eerlijk zijn tegenover jezelf

Zelfaanvaarding begint door een eerlijk beeld over jezelf te hebben. U hoeft niet meer te zijn dan wie u bent. Uw eigenwaarde ontstaat ook niet door de prestaties die u hebt verricht of door de diploma’s die u hebt gehaald en ook niet door vooraan te staan met een hoog intelligentieniveau. Integendeel zelfs: u mag zijn wie u bent met de gaven of kwaliteiten die u hebt gekregen en deze mag u ook ontwikkelen.

U hoeft niet op de tenen te lopen om steeds meer te presteren. Maar u hoeft uw kwaliteiten ook niet te verdoezelen of weg te moffelen. Dat zou jammer zijn zelfs.

Ieder mens heeft kwaliteiten. Hebt u daar voldoende zicht op welke kwaliteiten bij u passen? Daarnaast hebt u vaardigheden maar ook ervaring (levenservaring, werkervaring misschien). U hebt kennis (dat is wat anders dan diploma’s) of interesses. En die vijf zaken maken wie u bent: kwaliteiten, vaardigheden, ervaring, kennis, interesses.

Negatieve gevoelens of positieve gevoelens

Negatieve gevoelens ontstaan wanneer u zichzelf voortdurend afwijst. U kunt gevoelens van afgunst of jaloezie ontwikkelen omdat een ander beter is in uw ogen of omdat een ander meer heeft dan u bezit. Positieve gevoelens ontstaan wanneer u uzelf kunt aanvaarden zoals u bent.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens