Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Weerwoord: hebt u dat niet zo gauw?

Geen weerwoord hebben

Soms zeggen mensen: ‘ik heb regelmatig geen weerwoord’. Ze hebben dan het gevoel dat ze met de mond vol tanden staan. In dit artikel gaan we in op het begrip weerwoord. Wat is dat precies? Wanneer heb je dat nodig en hoe komt het dat u daar soms moeite mee hebt?

Betekenis en definitie

Een weerwoord is een reactie op een (gesproken of geschreven) woord, op een stelling of op een argument dat wordt opgevoerd. Een weerwoord is dus een vorm van antwoord maar dan wordt het toch wel vaak bedoeld in defensieve zin. Het is dus een vorm van tegenantwoord, verweer, tegenargument, tegenwoord of bezwaar wat u voelt tegen de stelling of opmerking die gemaakt is.

Wanneer is een weerwoord belangrijk?

Een weerwoord is belangrijk op een aantal momenten zoals:

  • u wordt ergens van beticht of beschuldigd wat nadelige gevolgen voor u kan hebben
  • men wel iets in gang zetten  wat voor u niet gunstig is en u zou daar tegen moeten ageren
  • er wordt een beslissing genomen die gevolgen voor u kan hebben en het is belangrijk dat u daar ook uw zienswijze over geeft

Voor de helderheid: een weerwoord is niet zo belangrijk wanneer er voor u geen consequenties aan verbonden zijn, wanneer het u niet persoonlijk raakt en wanneer het geen nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Is het te leren?

Vooropgesteld: de vraag is waarom u te weinig weerwoord hebt? Bent u te weinig assertief? Laat u zich gemakkelijk door anderen overrulen? Klapt u snel dicht tijdens gesprekken? Dan wordt het tijd om daar wat aan te doen. In dat geval is het namelijk ook een gedragsverandering. Middels een gerichte training kunt u al snel progressie maken. Wilt u een keer hierover van gedachten wisselen? Belt u ons en maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Met de mond vol tanden staan

Toch zeggen mensen vaak dat ze het gevoel hebben dat ze met de mond vol tanden staan. Wat is dat voor een gevoel? Daarmee bedoelt men vaak dat ze het gevoel hebben dat ze worden overruled, dat ze in een hoek worden gedrukt waar ze niet zijn willen en dat ze met tal van argumenten een bepaalde richting op worden geduwd waar ze niet naar toe willen. Echter: op die kracht van overrulen, op die bombarie van argumenten hebben ze geen weerwoord. In feite duidt men dus op een gevoel van onmacht. Een gevoel van: ‘hier kan ik niet tegenop’.

Hoe komt dat?

Waardoor ontstaat het gevoel dat u geen weerwoord hebt en dat u met de mond vol tanden staat? Heel eenvoudig:

  • de ander is voorbereid en u niet: u wordt dus écht overruled (en plat gezegd misschien wel overdonderd)
  • de ander schakelt veel sneller dan u
  • u hebt te maken met iemand die moeilijk tegenspraak duldt
  • u bent te weinig ad-rem
  • u klapt dicht en u weet niet meer wat u moet zeggen
  • u bent introvert en u hebt meer tijd nodig

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens trainer / coach De Steven