Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Verantwoording afleggen: uzelf verontschuldigen!

Verantwoording afleggen

Hebt u de neiging om teveel verantwoording af te leggen voor keuzes die u maakt? Wilt u zich bij voortduur verantwoorden hoe u uw leven invult? Is verantwoording afleggen voor u een vorm van excuus gedrag geworden?

De gezonde kant

De gezonde kant van verantwoording afleggen is er zeker. Wie verantwoordelijkheid neemt is ook aanspreekbaar op. Wie verantwoordelijkheid durft te dragen vindt het niet erg om aangesproken te worden op  keuzes die hij/zij maakt. In een ander artikel schreven we reeds over verantwoordelijkheid nemen.  Waar bent u verantwoordelijk  voor? Voor keuzes die u maakt, voor uw behoeften en gevoelens voor uw motivatie.  U kunt ook functioneel verantwoordelijk zijn bijvoorbeeld als penningmeester van de vereniging. In dat geval is verantwoording afleggen een normale zaak en mag u aangesproken worden op de taken die u doet.

De ongezonde kant

In dit artikel duiden we op verantwoording afleggen op momenten dat dit niet nodig is. Uw schoonouders vroegen of ze zondagmiddag nog even konden langs komen. Maar u was ’s ochtends ook al weg geweest samen met uw kinderen. U had het eigenlijk wel gezien voor die dag. U was moe en dit bezoekje zorgde er nu net voor dat het u over de schoenen liep. En u durfde het ook nog te zeggen in uw dapperheid. U vroeg met benepen stem of ze ook op een andere dag zouden kunnen komen. Want………………….. en toen ging u zich verantwoorden. U ging van A tot Z uitleggen dat u in de ochtend ook al weg was geweest en  dat u daarna heel moe was geworden.

Herkent u dit gedrag?

Herkent u dit gedrag?  Weet u dat dit gedrag met assertiviteit of gebrek aan autonomie te maken heeft? U voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de behoeften van de ander!  En u wilt zich niet schuldig voelen over de gevoelens die uw gedrag bij de ander oproept en daarom gaat u zich verontschuldigen. Echter: u bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van de ander. Wanneer anderen teleurgesteld zijn over de keuze die u maakt dan hoeft u daar niets mee. De ander moet daar iets mee en is zelf verantwoordelijk voor hoe hij/zi j zich voelt.

Wilt u er vanaf komen? Gerichte training kan u daarbij helpen. Korte trajecten en korte sessies gericht op verandering van gedragspatronen!

Training assertiviteit

Wat is er verkeerd aan?

Wanneer is verantwoording afleggen verkeerd?

 • wanneer het een vorm van verontschuldiging wordt of van excuusgedrag
 • wanneer u zich meent te moeten rechtvaardigen voor uw keuzes, uw overtuiging, uw geloofsovertuiging
 • wanneer u bang bent dat de ander u afwijst, afkeurt of niet instemt met uw keuzes of zienswijze en u probeert uw keuzes goed te praten (om toch die instemming te krijgen)

Wanneer gebeurt het?

Wanneer gaan mensen zich verantwoorden als verontschuldiging van hun gedrag, mening of zienswijze?

 • wanneer ze zich onzeker voelen
 • wanneer ze bang zijn dat de ander hun niet begrijpt of niet meer accepteert
 • wanneer ze bang zijn dat de ander hun afwijst om de keuzes die ze maken
 • wanneer ze zich schuldig voelen voor de keuze die ze maken of wanneer ze bang zijn de ander pijn te doen of teleur te stellen

Voel u vrij!

U mag zich vrij voelen:

 • om keuzes te maken die bij uw behoeften passen
 • om een afwijkende mening erop na te houden
 • om in eigen behoeften te voorzien
 • om uw eigen tijd in te delen
 • om uw leven in te vullen zoals u denkt dat het zou moeten
 • om te geloven wat u zelf wilt

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens trainer / coach De Steven