Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Pak ruimte en pak regie

Ruimte pakken is een leerdoel voor iedereen die snel geneigd is om de eigen ruimte te verkleinen, weg te geven en niet meer in te nemen. Toch lijkt het een vaag leerdoel. Wat wordt er precies mee bedoeld?

Pak ruimte en regie: werken aan uw PR

Werken aan uw PR

Het leerdoel is werken aan uw PR (we noemen het Pak Ruimte en Pak Regie). Wat we daarmee bedoelen?

  • u wilt leren om uzelf niet kleiner te maken dan u bent
  • u wilt leren om een ander niet overmatig te bewonderen of groter te maken dan hij/zij is
  • u wilt leren om uzelf niet weg te cijferen
  • u wilt op een natuurlijke manier aanwezig zijn zonder uzelf te overschreeuwen, te nadrukkelijk aanwezig te zijn of dominant te worden

Voorbeelden

We noemen een paar voorbeelden:

De markt

U gaat naar de markt. In de verte ziet de marktkoopman u al aankomen. Naarmate u de kraam dicht nadert hebt u zelfs oogcontact. Maar uit uw ooghoeken ziet u iemand met stevige naderen op de marktkraam afstappen. Hoewel u zeker weet dat de marktkoopman u gezien heeft, bent u niet de eerste die aan de beurt is. Hij laat de ander voorgaan. Weet  ook hoe dat komt?

Het werkoverleg

U zit in een werkoverleg. U hebt zich aangewend om u een beetje afzijdig op te stellen. U zit er wel en u zit er toch ook weer niet. De stoel schuift u naar achteren en u neemt niet direct een actieve houding aan. Vervolgens merkt u dat uw teamleider soms voorbij gaat aan u wanneer een mening wordt gevraagd van de leden van de vergadering.

Luisteren en uw kwaliteit

U bent meer een goed luisteraar dan een vlotte prater. Wanneer u een afspraak hebt met uw leidinggevende hebt u wel wat punten die u zou willen bespreken. Echter uw leidinggevende is een behendig babbelaar. U schuift aan tafel maar u vergeet duidelijk te maken waarover u praten wilt. Gevolg is dat uw leidinggevende het gesprek opent of overneemt en voor u het weet bent u de regie en alle ruimte kwijt. Met als gevolg dat u buiten de deur staat en dat u zich realiseert dat uw punten niet besproken zijn.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens trainer / coach De Steven