Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Mondiger of verbaal sterker worden?

Mondiger of verbaal sterker worden

Mondiger of verbaal sterker worden betekent in feite dat u sociaal weerbaarder wordt. Wie mondig is, kan voor zichzelf opkomen en eigen belangen vertegenwoordigen.

Betekenis en definitie

Mondig of verbaal zijn heeft niets te maken met brutaal zijn of een grote mond hebben. Het betekent:

 • dat u assertief bent en in staat bent om uw eigen zaken te regelen
 • dat u zelfstandig bent en handelingsbekwaam
 • dat u zich beter leert uitdrukken of dat u zichzelf beter durft uit te drukken
 • dat u in staat bent om te zeggen wat u vindt en wat u wilt
 • dat u zelf keuzes en beslissingen kunt maken zonder afhankelijk te zijn van anderen
 • dat u sociaal weerbaar bent
 • dat u mondeling sterker leert communiceren (verbaal sterker worden)

Wanneer bent u niet mondig genoeg?

U bent niet mondig genoeg wanneer u:

 • geen eigen mening hebt over zaken
 • wel een mening hebt maar deze niet durft of kunt zeggen
 • keuzes laat afhangen van wat anderen van u vinden
 • geen weerwoord hebt terwijl dat wel nodig is (het gevoel hebt dat u met de mond vol tanden staat)
 • u zich van alles laat aanmeten en aanleunen terwijl het onterecht is
 • u niet voor uzelf durft op te komen
 • u zich niet opgewassen voelt tegen verbaal sterke personen
 • u bang bent om uw zienswijze op tafel te leggen

Hoe komt het? Oorzaken?

Oorzaken van te weinig mondigheid kunnen zijn:

 • onvoldoende zelfvertrouwen, te weinig zelfverzekerd
 • angst voor afwijzing
 • angst om de ander te verliezen
 • van huis uit niet geleerd
 • negatief zelfbeeld
 • te weinig assertief

Is het te leren?

Zeker is het te leren om mondiger te worden. Ieder mens zou in staat moeten zijn (en kan het dus ook leren) om eigen belangen te vertegenwoordigen.

Grote mond hebben

Het moge duidelijk zijn dat mondig zijn niets met een grote mond te maken heeft. Iemand met een grote mond gaat over de grenzen van de ander heen en is eerder agressief dan assertief.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens