Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Moeite om hulp te vragen? Vraagverlegenheid!

Hulp vragen vinden mensen soms moeilijk. Ze hebben het gevoel dat ze de ander met hun problemen opzadelen en lastig vallen. Daarom gaan ze maar door en gaan ze maar door. Terwijl er wel hulp nodig is en ze er zelf niet helemaal uitkomen. Hulp leren vragen en de juiste hulpvraag leren stellen is een leerdoel voor de training assertiviteit.

Leerdoel: hulp vragen

Is uw leerdoel om de juiste hulpvraag te stellen en wilt u leren hulp te vragen?  Wilt u gericht werken aan uw eigen leerdoelen? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Maatwerktraining Assertiviteit

Hulp leren vragen en de juiste hulpvraag stellen

Wilt u het allemaal zelf doen?

Vraagverlegenheid is iets waar veel mensen last van hebben. Ze sjouwen liever zelf met zware boodschappen dan dat ze een ander vragen om hulp. Ze fietsen liever zelf ergens naar toe dan wanneer ze afhankelijk worden van het vervoer van een ander. Maar feitelijk vinden ze het vervelend om hulp te vragen.

Waarom is hulpvragen stellen moeilijk?

Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen om een aantal redenen:

  • Ze willen niet afhankelijk zijn van andere mensen
  • Ze zijn geneigd om alles zelf op te lossen en hun eigen boontjes te doppen
  • Ze willen niet belasten met hun probleem of vraagstuk
  • Ze denken voor een ander: ‘je hebt het al zo druk’
  • Ze zijn bang om anderen kwijt te raken door teveel een beroep op hun te doen
  • Ze hebben het gevoel dat ze een ander tot last zijn (‘mag ik dit wel van je vragen?’)
  • ze ervaren het als een teken van zwakte wanneer ze hulp nodig hebben

Wie vindt het moeilijk?

Uitgerekend diegene die zelf altijd klaar staat voor een ander vindt het vaak moeilijk om hulp te vragen. Iemand die van nature geneigd is om snel zijn hulp aan te bieden, vindt het vaak moeilijk om hulp te ontvangen en te vragen.

We komen vaak tegen dat mensen teleurgesteld zijn. Toen zij verhuisden was er niemand die hun geholpen heeft. Ze draaiden overal alleen voor op terwijl ze zelf Jan en alleman overal mee helpen. Het verwachtingspatroon is in dit geval dus: ‘als ik ga verhuizen neem ik aan dat een ander aan mijn voorhoofd kan zien dat ik behoefte heb aan hulp’. Of: ‘ik heb jou geholpen met de verhuizing dan mag ik toch aannemen dat jij mij helpt als ik ga verhuizen’.

Geen vraag stellen

Een gevolg kan zijn dat er geen vraag wordt gesteld. Non-verbaal worden er soms wel wat hulpkreten uitgezonden maar dat is wat anders dan een vraag stellen.

De juiste vraag stellen

Een goed leerpunt in het autonomieproces is om te leren de juiste hulpvragen te stellen. Hoe vaak komt het voor dat ik behoefte heb aan ‘feedback’ terwijl ik advies krijg? Ik wil sparren met de ander maar de hulpverlener schiet ongevraagd in de adviserende rol. Het kan ook andersom: ik vraag advies maar ik krijg feedback. Of ik krijg helemaal geen reactie.

De hulpgever is geen aanleunwoning

Het is een groot verschil wanneer ik iemands hulp vraag waardoor ik in mijn behoefte voorzie of wanneer ik de hulpgever als aanleunwoning wil gebruiken. In hoeverre maak ik mijzelf afhankelijk van de hulp van de ander, zodanig dat ik mijzelf op een aantal punten niet meer ontwikkel of geen prikkel ervaar om me op dit terrein te ontwikkelen?

Hulp geven en hulp ontvangen: een balans

Wanneer ik hulp kan geven en hulp kan ontvangen zit daar een hele diepe gedachte achter.

  • Een autonoom mens die hulp ontvangt:  is zich bewust van het feit dat hij niet alleen door het leven kan en de kwaliteit van anderen nodig heeft in dit bestaan. Daarbij erkent en aanvaardt hij de ander in zijn/haar eigenheid.
  • Een autonoom mens die hulp biedt: is zich bewust dat de ander niet alleen door het leven kan en erkent de kwaliteit van zichzelf waardoor hij/zij iets toevoegt aan het bestaan van de ander.

Wanneer geven en ontvangen (vragen) in balans is, erkennen we ten diepste de zelfstandigheid van de ander en de zelfstandigheid van onszelf

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens