Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gesprekken aangaan en gaande houden: moeilijk voor u?

Gesprekken aangaan of een gesprek op gang houden: vindt u dat moeilijk? Hebt u een idee  hoe dat komt? Wat zijn de oorzaken? Wilt u er wat aan doen? Dat kan! Eerst dit artikel maar eens lezen dat gaat over:

Een gesprek beginnen

Gesprekken aangaan: moeilijk voor u?

Er zijn veel mensen die niet goed weten hoe ze een gesprek moeten beginnen. Ze voelen een drempel om de eerste stap te doen en als ze dan al iemand aanspreken zijn ze al heel snel uitgepraat. Een gesprek: het lijkt voor de meeste mensen zo gemakkelijk, maar helaas ervaart niet iedereen dat zo.

Fases gesprek

Goede gesprekken verlopen meestal via een vast patroon en heeft 3 fases: een begin, een midden en een eind. Dat lijkt een beetje flauw, maar als u middenin een gesprek valt, heeft u geen idee van de context. En als het eind weggelaten wordt kunt u ook geen conclusies trekken. Een goede opbouw van een gesprek voelt ook als een goed gesprek. Er zit een begin en een eind aan.

 • Eerste fase: het begin

  Het begin valt weer uiteen in 2 delen: u zoekt uw gesprekspartner op en u begint het gesprek over koetjes en kalfjes. Dit is een soort oriënterende fase.  Een gesprek met een vreemde beginnen boezemt veel mensen angst in, maar als u weet hoe u dit moet doen dan voelt u zich al veel zekerder. De meeste mensen piekeren vooral hoe ze met een gesprek moeten beginnen: waarover dan? Wat is een goede opening?

  De perfecte opening is er niet, maar vaak kan er inspiratie worden gehaald over de situatie waarin u zich bevindt. U kunt een gesprek beginnen over uzelf of u kunt juist belangstelling tonen voor de ander.

 • Tweede fase: het middengedeelte

  In het middengedeelte verdiept het gesprek zich. Dit wordt de bijpraatfase genoemd. U kunt natuurlijk niet eeuwig over koetjes en kalfjes blijven praten. U wordt in deze fase iets persoonlijker, maar dat gebeurt op een natuurlijke en rustige manier. Vaak gaat het dan over u als persoon en over uw leven. U kunt dan denken aan onderwerpen als uw gezondheid, uw werk of uw leefsituatie. Vooral goed luisteren is nu belangrijk. Hiermee pikt u veel informatie over de ander op. Ook deze informatie kunt u vaak gebruiken als nieuwe gespreksstof.

  In het middengedeelte vinden ook vaak de emoties plaats. Maar dit is niet de enige plek voor emoties. Als u bijvoorbeeld iemand lang niet gezien hebt kunnen emoties ook aan het begin van het gesprek plaatsvinden. In de meeste gevallen is dit toch een onderdeel van de middenfase. Vaak is er toch een soort aanloopje naar toe nodig om emoties in een gesprek toe te laten. Ook hier is luisteren ook een belangrijk onderdeel. Goed en actief luisteren is van groot belang in deze fase.

 • De laatste fase: de eindfase of afsluitingsfase

  Als u een gesprek goed afsluit kunt u voor uw gevoel ook weer met een vrij gevoel iets anders gaan doen. Bovendien zorgt een goede afsluiting ervoor dat u weer op een prettige manier een vervolggesprek met deze persoon kan aangaan. Met een goede afsluiting geeft u ook aan dat u het een prettig gesprek vond. Een goede afsluiting is dus iets anders als: doei, of we bellen!  Zeker als u dit ook nog gehaast doet geeft dit bij uw gesprekspartner een raar gevoel.

Combineer leerdoelen

Bij De Steven kunt u leerdoelen combineren zodat u heel gericht aan de slag kunt middels training of coaching. De leerdoelen omschreven in dit artikel zijn een mix van leerdoelen voor de training assertiviteit en voor de training communicatie en gesprekstechnieken. Lees ook ons artikel over: moeite hebben met het aangaan van sociale contacten.

Sociale contacten aangaan

Een gesprek op gang houden

Gesprek gaande houden

Een gesprek beginnen is voor velen onder ons al een obstakel. Maar als deze eerste hindernis is overwonnen volgt er een tweede: het gesprek gaande houden. Er bestaat een grote angst dat er stiltes vallen in een gesprek. Gekscherend wordt er dan weleens gezegd: ”kijk de dominee komt voorbij”. In uw hoofd bent u dan bezig met allerlei onderwerpen die u naar voren kunt brengen die als onderwerp voor uw gesprek zouden kunnen dienen. Maar hoe langer de stilte duurt, des te ongemakkelijker de stilte wordt. Ook uw lichaamstaal zal dat laten zien. U kunt een rood hoofd krijgen, u begint ongemakkelijk heen en weer te schuiven op uw stoel of u begint te zweten.

Gespreksfasen

Hiervoor schreven we reeds over de drie gespreksfasen namelijk:een begin, een midden en een eind. U kunt echter niet steeds over ditjes en datjes blijven praten. Uiteindelijk wilt u graag dat een gesprek zich verdiept. Het gesprek zal dan iets persoonlijker worden. U kunt dan denken aan vragen als: hoe ziet uw gezinssituatie eruit of wat voor werk doet u. Dit onderdeel noemen we bijpraten. Bijpraten doet u ook met iemand die u wat beter kent. In deze fase is ook luisteren van groot belang. Met goed luisteren hoort u vaak meer informatie. En op die informatie kunt u dan weer inhaken zodat er een echt gesprek ontstaat dat goed in elkaar overvloeit. Deze informatie noemen we spontane informatie. Deze informatie krijgt u cadeau. U hoeft er niets voor te doen. De ander geeft u dit ongevraagd. Let ook goed op uiterlijke kenmerken van uw gesprekspartner. Ook dat geeft aanknopingspunten om het gesprek gaande te houden. Draagt hij bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding, dan kunt u daar meer over vragen. Zo houdt u het gesprek ook levendig.

Emoties

In dit deel van het gesprek komen ook vaak emoties aan de orde. Juist als het gesprek persoonlijker wordt, kunt u soms een gevoelige snaar raken. Overigens kunnen emoties ook aan het begin naar voren komen. Dit is vaak het geval bij iemand die u al kent. U kunt dan denken aan iemand die u al heel lang niet gezien hebt en u komt deze onverwachts tegen. Dat zou een emotionele ontmoeting kunnen zijn. Maar doorgaans zitten de emoties in het middenstuk. Hierbij is vooral goed luisteren van belang. Probeer u in te leven in de ander en er begripvol mee om te gaan. Overkomen die emoties uzelf: schaam u er dan niet voor. Luister ook goed naar uzelf.

Afronden

De meesten onder u zullen zeggen dat dit het makkelijkste onderdeel van een gesprek is. Niets is echter minder waar. U kunt niet zomaar het gesprek afsluiten met: tot ziens. Een gesprek afronden vraagt om een goede afsluiter. U bent in het gesprek nader tot elkaar gekomen. U hebt zich meer in elkaar verdiept. Een simpel: tot ziens of dag past hier dan niet bij. U wilt dat de ander het afscheid ervaart met een goed gevoel. Welk afscheid hierbij hoort hangt van de situatie, de persoon, de omstandigheden en het gesprek af. Dat is voor een deel verbaal, maar ook non-verbale communicatie kunt u meenemen in de afsluiting van een gesprek. U kunt dan denken aan iemand even recht aankijken of de ander even aanraken.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert