Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Assertief, subassertief en agressief gedrag! Wat is dat?

Wat is het verschil tussen assertief gedrag, subassertief gedrag en agressief gedrag? Assertiviteit heeft alles te maken met grenzen.  Het gaat om de interactie tussen mij en de ander. Hoe reageer ik op een ander? Hoe reageert de ander op mij?

Ik en de ander

In het voorbeeld hiernaast ziet u een tekening van twee percelen. Aan de linkerkant ziet u uw perceel en aan de rechterkant ziet u het perceel van uw buurman.

We hebben uw buurman Ander genoemd. Uiteraard kan dat ook uw partner of collega zijn. U bent verantwoordelijk voor uw perceel. Buurman Ander is verantwoordelijk voor zijn perceel.

Assertief optreden?

Wilt u assertiever worden en wilt u gericht werken aan uw eigen leerdoelen? De Steven is specialist in persoonlijke ontwikkeling! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Maatwerktraining Assertiviteit

 • Wat is agressief gedrag?

  Assertief, sub-assertief en agressief gedragIk ga over de grens van de ander heen. Het woord agressief roept iets van vechtlust op maar in dit voorbeeld gaat het veel verder. Wanneer ga ik over de grens van de ander heen? 

  • wanneer ik me oververantwoordelijk voel voor veel zaken (waar een ander in principe verantwoordelijk voor is)
  • wanneer ik overbezorgd ben (in feite wil ik dan een deel van de verantwoordelijkheden van de ander overnemen)
  • wanneer ik bemoeizuchtig ben (ik bemoei me dan met het perceel van de buurman)
  • wanneer ik een ander voorschrijf hoe hij/zij moet leven en handelen
  • wanneer ik het leven van een ander invul (zoals ik denk dat het moet)
  • wanneer ik in geen enkel opzicht rekening houdt met de ander
  • wanneer ik dominant ben of te sturend
  • wanneer ik de ander geen ruimte geef om zelf keuzes te maken
  • wanneer ik anderen kleineer of onderuit haal
  • wanneer ik minachtend over anderen spreek of op de ander neerkijk

  Verwante artikelen

 • Wat is subassertief gedrag?

  Wanneer ik toesta dat de ander over mijn grens heengaat of zaken bij mij neerlegt die op zijn / haar perceel thuishoren. Wanneer gebeurt dat?

  • de ander gedraagt zich oververantwoordelijk jegens mij (en geeft me onvoldoende ruimte om mijn eigen verantwoordelijkheden te nemen)
  • de ander is overbezorgd
  • de ander is bemoeizuchtig (bemoeit zich met mijn perceel en zegt: “Hé buurman zou jij het gras niet eens een keer maaien?”)
  • de ander schrijft me voor hoe ik moet leven en handelen (vaak hoe hij/zij denkt dat het goed is)
  • de ander probeert mijn leven in te vullen
  • de ander legt zijn gevoelens en emoties bij mij neer en wil doen voorkomen dat ik hem/haar frustreer, boos maak, onrecht aandoe of zijn/haar leven verziek.
 • Wat is assertief gedrag?

  Wat is assertiviteit?Assertiviteit is: ik respecteer de grenzen van de ander en ik geef mijn eigen grenzen aan. Maar ook: ik neem verantwoordelijkheid voor mijn perceel en laat de verantwoordelijkheid voor het perceel van buurman Ander liggen waar het hoort.

  • ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leven, mijn behoeften, mijn gevoelens en emoties en geef daar zelf invulling aan
  • ik accepteer dat de ander verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven, zijn behoeften, zijn gevoelens en emoties

  Gedrag wat bij assertiviteit hoort:

  • U kijkt de ander aan, u blijft rustig, u spreekt uw mening uit zonder te aarzelen
  • U ziet er niet tegenop om een afwijkende mening te hebben
  • U laat zich niet imponeren door brutale of dominante mensen en u blijft rustig ook al wordt er druk op u uitgeoefend
  • U spreekt rustig maar overtuigend
  • U beledigt niemand en u haalt in uw communicatie niemand onderuit
  • U oordeelt en veroordeelt de ander niet maar u geeft aan welk gedrag u van de ander minder prettig vindt
  • U geeft uw grenzen aan op een plezierige wijze
  • U speelt het in uw communicatie niet op de man of vrouw

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens