Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Resultaatgerichte afspraken

Wilt u resultaatgerichte afspraken maken met uw medewerkers? Hoe doet u dat en hoe pakt  u dat aan? Een leerdoel voor o.a. de training resultaatgericht leidinggeven.

Kenmerken en voorwaarden

Resultaatgerichte afsprakenWe noemen een aantal kenmerken en voorwaarden van Resultaatgerichte Afspraken (RGA).

  • Afspraken maakt u samen. Voorwaarde is dat uw medewerker instemt met de gemaakte afspraak. Instemmen met is wat anders dan kennis nemen van.
  • Instemming is belangrijk. Uw medewerker dient zich namelijk te committeren aan de gemaakte afspraak. Is dat niet het geval dan is de afspraak kansloos op voorhand. Kortom: afspraken legt u niet op maar u bespreekt het gewenste resultaat samen met uw medewerker en u maakt afspraken waar u zich beide in kunt vinden.
  • Resultaat gaat altijd over de eindbestemming of over het einddoel. Belangrijk is dat u de medewerker helpt en coacht om ook de weg uit te stippelen naar het einddoel.

Wat kan er fout gaan?

Er kan veel fout gaan wanneer de RGA gesprekken niet goed worden gevoerd. Maar het ergste wat fout kan gaan is dat de resultaten niet worden gehaald omdat:

  • Het gewenste resultaat door de strot van de medewerker is geduwd (hij/zij staat er helemaal niet achter maar kon weinig anders dan ‘ja’ knikken (en nee bedoelen). Kortom: top-down benadering werkt niet.
  • De medewerker vertrouwt het niet en heeft het gevoel of idee dat de afspraken tegen hem/haar worden gebruikt. Afspreken wordt dan afrekenen. In ieder geval is gebrek aan vertrouwen geen basis om een goed resultaat neer te zetten.
  • De afspraken zijn niet helder en duidelijk. Er zijn te veel open eindjes.
  • De afspraken zijn klinisch en dagen te weinig uit.
  • Er zijn verschillende verwachtingen (weer open eindjes)

Sturen op resultaat

Sturen op resultaat betekent: bevorderen van eigenaarschap. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor het gewenste resultaat.

Leerdoelen

Dit artikel is geschreven in de serie: leerdoelen voor de training resultaatgericht leiderschap.

Leerdoelen training resultaatgericht leidinggeven

Resultaatgericht leidinggeven

Bekijk de training resultaatgericht leidinggeven. Of wilt u een overzicht van alle training gericht op leiderschap?

Training resultaatgericht leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens