Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vertrouwen opbouwen binnen teams en organisaties

Vertrouwen binnen teams en organisaties is de basis voor een goed resultaat en ook voor hoge prestaties. Vertrouwen bevordert open communicatie, gezonde werkrelaties, een sfeer van feedback geven en ontvangen en het draagt bij aan werkplezier en bevlogenheid van medewerkers en teamleden.

Het cement en de basis voor prestaties

Vertrouwen opbouwen team en organisatie

Vertrouwen is de basis (het cement) binnen ieder team of organisatie. We noemen het de eerste fase bij teamontwikkeling. Is er vertrouwen binnen uw team? Dan ziet u het volgende gedrag:

 • Teamleden durven open te spreken over hun kwaliteiten maar ook over hun valkuilen, zwakheden en fouten
 • Uw medewerkers durven feedback te geven maar ze kunnen ook feedback ontvangen
 • Teamleden veroordelen elkaar niet en ze zullen zich niet snel aangevallen voelen
 • Er is geen cultuur van verontschuldigen, excuses of afrekenen wanneer er iets fout gaat
 • Medewerkers benutten elkaars kwaliteiten

Hoe creëer je vertrouwen?

Vertrouwen lijkt een ongrijpbaar fenomeen: iets waar je moeilijk de vingers achter kunt krijgen. Zodra u er aandacht aan moet besteden is het al mis. Dat is in de relaties op het thuisfront niet anders. Zodra er in uw privérelatie over vertrouwen moet worden gesproken, blijkt in negen van de tien keer dat er gebrek aan vertrouwen is. Vertrouwen is namelijk een gevolg. Wat is er nodig om vertrouwen te creëren binnen het team? Een viertal zaken:

 • Richting: allereerst moet er duidelijkheid zijn over de richting: waar gaan we als organisatie of als team naar toe?  U komt dan terecht op onderwerpen als: visie, missie, strategie en doelstellingen.
 • Resultaat: wat wordt er van mij verwacht? Met andere woorden: welke prestaties worden van de medewerker verwacht? Wat zijn de individuele doelen van de medewerker? Wat voor verwachtingen hebben wij van elkaar? Verwachtingen managen is daar een belangrijk woord bij.
 • Processen: hoe gaan we het doen? Als de doelen duidelijk zijn en we weten wat we van elkaar verwachten dan rest de vraag: hoe gaan we het doen?
 • Relatie: aandacht en tijd voor de medewerker, aandacht voor individuele ontwikkeling van de medewerker, waardering tonen etc.

Basis voor teamontwikkeling

Vertrouwen is de basis voor teamontwikkeling. We noemen de eerste fase (van de vijf fasen) bij teamontwikkeling. Het is de verbinding (het cement) tussen de richting, de prestaties, de relatie en de processen. Is er gebrek aan vertrouwen? Dan is er wantrouwen binnen de organisatie of ontstaat er een ‘hullie of zullie’ cultuur. Er komen eilandjes. Zaken worden niet uitgesproken.

Fasen teamontwikkeling

Invloed op prestaties

Een open sfeer van veiligheid en vertrouwen heeft invloed op de werkprestaties. Moeilijkheden kunnen gemakkelijker worden besproken, problemen worden sneller opgelost. Mensen komen in de flow en gebruiken positieve energie om hun doelstellingen te realiseren (in plaats van bezig te zijn met allerlei randzaken. Ziekteverzuim zal minder snel voorkomen en u krijgt medewerkers die bevlogen zijn en werkplezier hebben.

Wantrouwen

Gebrek aan vertrouwen heet wantrouwen. Het is soms jammer dat er niet een grootboekrekening gemaakt kan worden waar de afdeling administratie de kosten van wantrouwen op kan boeken. Veel directies zouden ervan schrikken wanneer ze deze kosten onder ogen zouden krijgen. Wilt u meer weten over wantrouwen binnen organisaties? 

Onvoldoende vertrouwen binnen teams en organisaties

Wat hebt u nodig?

Vertrouwen heeft effect op prestatiesWat hebt u als leidinggevende nodig om vertrouwen op te bouwen in uw team?

 • Duidelijkheid: doe wat u zegt en zeg wat u doet!

  Richting geven is de mate waarin uzelf duidelijkheid verschaft. Waar gaan we als organisatie naar toe? Wat wordt van een ieder verwacht? Hoe voeren wij het uit? Maar ook: duidelijke afspraken maken en nakomen.

 • Open staan voor

  Pijler 2 noemen wij open staan voor. Het is de sociale cement in het verkrijgen van vertrouwen. Commitment verkrijgen van het team lukt wanneer u zich openstelt voor hun ideeën, hun visie. Maar ook door te luisteren naar hun feedback en zelfs hun kritiek op de organisatie of uw eigen functioneren. Er moet balans zijn tussen richting geven en openstaan voor. Wanneer u teveel richting geeft (en te weinig openstaat voor) zal er weerstand ontstaan binnen de organisatie. Geeft u te weinig richting (en staat u teveel open voor) dan geeft u niet de richting maar zal de richting door het team worden overgenomen of ontstaat er verwarring (en dus wantrouwen) over de koers die de organisatie moet gaan.

 • Waardering

  Een belangrijk item van het onderdeel vertrouwen is de waardering die uw teamleden ervaren. En voor de duidelijkheid: dat heeft niets met sociale peptalk te maken of met afkoopsystemen als bonussen en salarisverhoging. U laat uw waardering zeker blijken wanneer u deze waardering uitspreekt. Maar waardering zal nog meer ervaren worden wanneer u medewerkers verantwoordelijkheid geeft, wanneer u taken delegeert en wanneer u zelf taken durft los te laten.

 • Positief werkklimaat

  Is het glas halfvol of half leeg? Spreekt u uw waardering ook uit voor uw collega’s? Is er ruimte om fouten te maken? Ziet u een fout als een kans om verbeteringen door te voeren of is dat een bedreiging? Betrekt uw medewerkers bij veranderingen? Is de sfeer goed op uw afdeling? Voelt men zich voldoende veilig? Kunt u het WIJ-gevoel overbrengen op uw teamleden?

 • Betrouwbaar en integer

  Een zeer belangrijk onderdeel is dit: leiders dienen betrouwbaar en integer te zijn. Dat wil zeggen dat ze hun beloften, toezeggingen en verplichtingen dienen na te komen. Woord en daad dient in overeenstemming te zijn. Wat met de mond wordt beleden, moet nageleefd worden. Leiders brengen hun eigen woorden in de praktijk en daar waar nodig zijn ze er voor hun medewerkers.

Leerdoelen teamontwikkeling voor leidinggevenden

We hebben nog meer leerdoelen voor de training teamontwikkeling voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen gericht op leiderschap.

Leerdoelen voor de training teamontwikkeling

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens